İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Haberler

2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği Yabancı Dil Sınavı Duyurusu


KA103-2017 Projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği programından faydalanmak isteyen (ve kontenjan olması halinde KA103-2016 Projesi çerçevesinde de hareketlilikten faydalanabilecek) öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Kriterleri:

  1. Lisans öğrencileri için 2.20/4.0, Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.50/4.0 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak (Birinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilir ancak sıralamaya ilk dönem sonu not ortalamalarıyla gireceklerdir),
  2. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir,
  3. Üniversitenin tüm bölümlerindeki öğrenciler başvurabilirler, her bölüm için sıralamalar hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenir, 
  4. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
  5. Son başvuru günü: Öğrenciler,  21 Nisan 2017 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvurularını Üniversitemizin web sitesinde, Erasmus+ sayfasında online başvuru yapmaları gerekmektedir.


İngilizce Dil Sınav Kriterleri:

  1. İngilizce Dil Sınavı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Sefaköy Yerleşkesi’nde yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir.
  2. İngilizce Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Dil Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yapılır.
  3. İngilizce Dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır (diğer sınav belgeleri geçerli değildir, TOEFL gibi)
  4. İngilizce Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilmesi durumunda konuşma düzeyinin ağırlığı en fazla 25’tir ve toplam başarı notuna etkisi en fazla ,5’tir.


Daha fazla bilgi için: Facebook Arel Erasmus+ sayfası (https://www.facebook.com/arelerasmus/?fref=ts)

Online Başvuru


Son Güncelleme: 03-04-2017
Geri