İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yönetim

Yönetim
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Müdür
Yard. Doç. Dr. Ülger BULUT KARACA
Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Metin TOK
Enstitü Sekreteri
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Müdür
Yard. Doç. Dr. Ülger BULUT KARACA
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Onur OSMAN
Seçilmiş Üye
Yard. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR
Seçilmiş Üye
Yard. Doç. Dr. İsmail Cengiz YILMAZ
Seçilmiş Üye
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Müdür
Yard. Doç. Dr. Ülger BULUT KARACA
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Remzi ASLAN
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Osman YILDIRIM
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Yard. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Yard. Doç. Dr. Gülferah ÇORAPÇIOĞLU
Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Tez Sınavı