İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Haberler

Eurostudent VI Anketi Hk.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' ndan edinilen bilgiye istinaden,

Bu anket formu, Türkiye' nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı; Avrupa' daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından erişilebilmektedir.

Anket formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Geri