İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haberler

Diplomalar Hk.


Enstitümüzden mezun olan öğrencilerin diplomaları basılmıştır.

(Mayıs 2017 ye kadar olan mezuniyetler! )

Diplomaların verilebilmesi için Geçici Mezuniyet Belgesinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir.

Müracaatlar Enstitümüz Öğrenci işleri bürosuna şahsen veya noter tasdikli vekalet aracılığı ile yapılmalıdır.


Son Güncelleme: 13-07-2017
Geri