İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Muhasebe ve Finansman Programı
( Yüksek Lisans )

Ana Sayfa

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı günümüzde serbest piyasa anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası rekabet alabildiğince gelişmesiyle işletmelerin pazarlarda var olma savaşı giderek şiddetlenmiştir. Gerek ulusal gerekse küresel pazarlarda varlıklarını sürdürmek isteyen işletmeler mali yapılarını güçlendirmek, muhasebe kayıtlarını, raporlama ve denetim sistemlerini uluslararası kabul görmüş standartlara göre düzenlemek zorundadırlar. Böylelikle gerek işletme sahiplerine gerekse hissedarlarına işletmenin finansal pozisyonları ve performansı hakkında güvenilir bilgiler sunulması söz konusu olmaktadır.

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programının amacı, Muhasebe ve Finans alanındaki yöntem, teknik ve standartlara hâkim; analitik düşünerek, problem çözme ve stratejik karar verme yetenekleri ile donanmış uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programını; lisans eğitimlerini İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında tamamlamış olan kişiler, SMM, YMM ve Bağımsız Denetçi olmak isteyenler, kamu ve Özel kuruluşlarda muhasebe- finans pozisyonlarında uzman ve yönetici olarak çalışmak isteyenler, gerek üniversitelerde akademisyen olarak gerekse de eğitim sektöründe eğitmen olarak çalışmak isteyenler tercih edebilir.