Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu

Son Başvuru Sınav Tarihi
11 Ekim 2017 Çarşamba
Saat:17.00
14 Ekim 2017 Cumartesi
Saat:12.00
Sefaköy Yerleşkesi

2017-2018 Akademik yılı Bahar dönemi (yedek) ve 2018-2019 Akademik Yılı (Güz ve Bahar) için Erasmus+ Program kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:

  1. Lisans öğrencileri için 2.20/4.0, Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.50/4.0 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak (Birinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilir ancak sıralamaya ilk dönem sonu not ortalamalarıyla gireceklerdir),
  2. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir,
  3. Üniversitenin tüm bölümlerindeki öğrenciler başvurabilirler, her bölüm için sıralamalar hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenir,
  4. Son başvuru günü: Öğrenciler, 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar başvurularını Üniversitemizin web sitesinde, Erasmus+ sayfasında online başvuru yapmaları gerekmektedir.

İngilizce Dil Sınav Kriterleri:

  1. İngilizce Dil Sınavı 14 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 12.00’da Sefaköy Yerleşkesi’nde yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir.
  2. İngilizce Dil Sınavı üniversitemizin Yabancı Dil Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yapılır.
  3. İngilizce Dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır (diğer sınav belgeleri geçerli değildir, TOEFL gibi)
  4. İngilizce Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilmesi durumunda konuşma düzeyinin ağırlığı en fazla 25’tir ve toplam başarı notuna etkisi en fazla %12,5’tir.

Unutma!
Sınava Öğrenci Kimliğiniz ve Nüfus Cüzdanınız (ya da Nüfus Cüzdanı yerine geçen belge: Ehliyet ve ya Pasaport) ile birlikte geliniz. Öğrenci kimliği ve Nüfus Cüzdanı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus Cüzdanınızda fotoğrafınız ve TC Kimlik Numaranızın olduğundan emin olunuz.

Daha fazla bilgi için: Arel Üniversitesi Erasmus+

Diğer duyurular için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz;

Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Acil Durumda Aranacak Kişinin

Öğrenim Durumu

Yabancı Dil

Hareketlilik Programı

Doğrulama


Vermiş olduğum tüm bilgiler doğrudur ve tarafımdan doldurulmuştur.

Güvelik