ISTANBUL AREL UNIVERSITY

Faculty of Economics and Administrative Sciences

2016-2017

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda,

 • Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını;
 • %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü;
 • %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini

kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.)

Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Öğretim dili İngilizcedir.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında

 • Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 24.500,00-TL,
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 22.500,00- TL,
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda:
  • Hemşirelik Bölümü 17.000,00- TL,
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü 19.250,00-TL,
  • Çocuk Gelişimi Bölümü 20.500,00-TL,
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
  • Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 21.000,00-TL’dir.
 • Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 11.000,00-TL’dir, İkinci Öğretim ücreti 12.000,00-TL’dir.

Bu ücretlere %8 KDV dâhil değildir.

Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap v.b. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. Merkezi Yerleştirme ile burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl, önlisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dâhil 3 yıldır.

Yaz öğretimi burs kapsamı dışındadır. Bu burslar disiplin cezası alınmaması kaydıyla geçerlidir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir.

Dil puanı hariç olmak üzere; kayıt yaptırması ve derslere devam koşullarını yerine getirmesi, disiplin cezası almaması kaydıyla öğrenim süresi boyunca girdiği yıldan itibaren 9 ay süreyle; İlk 500 içerisinden yerleşenlere 900 TL, 501 - 1,000 içerisinde yerleşenlere 660 TL, 1,001 - 2,000 içerisinde yerleşenlere 550 TL, 2,001 - 3,000 içerisinde yerleşenlere 330 TL, 3,001 - 5,000 içerisinde yerleşenlere 300 TL, 5,001 - 10,000 içerisinde yerleşenlere 250 TL, burs verilir. Verilen bu bursların devamı için öğrencinin ilk yarıyıl hariç, devam eden yıllarda GNO’sunun en az 2.50 olması şartı aranır.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrencilere başarı bursu verilmektedir. Üniversitemiz önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize % 50 burs verilmektedir. Ayrıca İlk 10,000 de yerleşen (dil puanı hariç) ve en az GNO’su 3.50 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde ücretsiz yüksek lisans yapabilir. Üniversitemize burssuz yerleşen öğrencilerimizden bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize üniversite mütevelli heyetinin belirlediği oranda burs verilmekte ve verilen bu burs öğrenim ücretlerinden düşülmektedir. Merkezi yerleştirme ile tam, %50 veya %25 burslu olarak yerleşen ve GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay geçişlerde burs kesilmez

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

2016-2017
OSYM
Code
ProgramDurationTypeQuota Minimum
Required
score
Requirements
202310081Department of Business Administration (Tam Burslu)4TM-18299,967133, 46, 215,
202310072Department of Business Administration4TM-12-46, 215,
202310099Department of Business Administration (%50 Burslu)4TM-118-3, 46, 215,
202310857Department of Business Administration (%25 Burslu)4TM-12-3, 46, 215,
202310248Department of Business Administration (English) (Tam Burslu)4TM-18312,593093, 17, 21, 28, 215,
202310548Department of Business Administration (English) (%50 Burslu)4TM-118-3, 17, 21, 28, 215,
202310239Department of Business Administration (English)4TM-12-17, 21, 28, 215,
202310866Department of Business Administration (English) (%25 Burslu)4TM-12-3, 17, 21, 28, 215,
202311325Department of Political Science and Public Administration (Tam Burslu)4TM-36-3, 46, 215,
202311316Department of Political Science and Public Administration4TM-34-46, 215,
202311334Department of Political Science and Public Administration (%50 Burslu)4TM-349-3, 46, 215,
202311458Department of Political Science and Public Administration (%25 Burslu)4TM-35-3, 46, 215,
202310115Department of International Relations (Tam Burslu)4TM-36-3, 46, 215,
202310124Department of International Relations (%50 Burslu)4TM-354-3, 46, 215,
202310106Department of International Relations4TM-32-46, 215,
202310884Department of International Relations (%25 Burslu)4TM-32-3, 46, 215,
202310266Department of International Relations (English) (Tam Burslu)4TM-35-3, 17, 21, 28, 215,
202310257Department of International Relations (English)4TM-32-17, 21, 28, 215,
202310557Department of International Relations (English) (%50 Burslu)4TM-345-3, 17, 21, 28, 215,
202310875Department of International Relations (English) (%25 Burslu)4TM-32-3, 17, 21, 28, 215,
202311122Department of International Trade and Finance (English) (Tam Burslu)4TM-13308,096553, 17, 21, 28, 215,
202311113Department of International Trade and Finance (English)4TM-12-17, 21, 28, 215,
202311131Department of International Trade and Finance (English) (%50 Burslu)4TM-127-3, 17, 21, 28, 215,
202311282Department of International Trade and Finance (English) (%25 Burslu)4TM-12-3, 17, 21, 28, 215,