İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü

Ana Sayfa

Matematik sayılar, şekiller ve soyut kavramların yapısı ile bu yapılar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu bilim, bilimsel ve bağımsız düşünme, muhakeme ve karar verme becerisini geliştiren ve bütün pozitif bilimlerin temelini oluşturan ortak bir dildir.

Her zaman "Geleceğin Meslekleri" arasında sayılan ve sürekli gelişim ve değişim içinde olan bilgisayarla birlikte yürütülmesini sağlayan Matematik - Bilgisayar bölümünün amacı; küreselleşerek değişen teknolojinin ve sanayinin gelişmesine paralel olarak, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, günümüz iş ve sosyal yaşamının karmaşık problemlerini yorumlayabilen, sorgulayan, neden - sonuç ilişkisini kurabilen, analiz yapan, modelleyen ve çözebilen, matematik ve bilgisayar becerileri ile donatılmış nitelikli insanları yetiştirmektir.

Matematik - Bilgisayar Bilimleri öğrencileri, üniversitemizin diğer bazı bölümlerinde olduğu gibi bir yıl İngilizce hazırlık okumakta ve lisans eğitimlerini İngilizce olarak tamamlamaktadırlar.

Sağlam ve güçlü matematik temelinin yanı sıra yüksek bilgisayar bilgi ve becerileri ile donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen bölümümüzün dört yıllık programında; analiz, cebir, fonksiyonlar teorisi, diferansiyel denklemler, sayılar teorisi gibi matematik konuları ile; veri yapıları ve algoritmalar, programlama dilleri, veri tabanları, işletim sistemleri,bilgisayar mimarisi, yazılım mühendisliği, web tasarımı ve dosya yapıları gibi bilgisayar konuları birlikte yer almaktadır.

İlk üç yılda, matematik ve bilgisayar dersleri eşit ağırlıkta verilmekte olup, bilgisayar teknolojisinin en son modelleri ile donatılmış akıllı sınıflarda eğitim - öğretim yapılmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimizin son teknolojiyi öğrenmeleri ve uygulamaları mümkün kılınmıştır. Ayrıca üniversitemizin disiplinlerarası eğitimi destekleyen yapısı sayesinde, bölümümüz öğretim üyeleri, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik - mimarlık fakültesi gibi diğer fakülte öğrencilerine ihtiyacı olan matematik hizmetlerini de sunmaktadır.

Bölümümüzde 100% ve 50% burslu öğrenci kontenjanları mevcuttur. Ayrıca başarılı olan öğrencilere, paralel programlar oluştuğu takdirde, bazı mühendislik bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde çift anadal ve yandal yapma imkanı verilmektedir. Diğer taraftan öğrencilerimize sadece matematik ve bilgisayar eğitim - öğretimi verilmeyip, ülkemizin kültürel değerlerini hazmeden, evrensel çevre ve insanlık değerlerine saygılı, sosyal yönleri gelişmiş bireyler yetiştirme konularına da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla sosyal ve kültürel ağırlıklı dersler ve etkinlikler programımızda yer almaktadır. Öğrenimin son iki yılında yer alan çok sayıda seçmeli ders, öğrencilerimize, bilgisayar ile desteklenmiş matematikçi veya matematik ile güçlendirilmiş bilgisayarcı olarak uzmanlaşma imkanı sunmaktadır.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, dünyanın her yerinde yazılım, bilgisayar, finans, bilişim firmalarında ve her tür kuruluşun bilgi işlem merkezlerinde çalışabilecekleri gibi, yine bu sektörlerde proje yönetimi, proje geliştirme, programlama, sistem analizi, web tasarımı gibi uzmanlık alanlarında faaliyet gösterebilirler. Bunlara ek olarak optimizasyon, kaynak kullanımı ve planlama gibi matematik ve analiz altyapısının önemli olduğu birimlerde çalışabilecek olan mezunlarımız sigortacılık sektöründe, Borsa ve Menkul Kıymetler ile ilgili kuruluşlarda uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilirler.