İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Ana Sayfa

Grafik Tasarımı - 1
Grafik Tasarımı - 2
Grafik Tasarımı - 3

Eğitim Süreci

Lisans ve Lisansüstü (yüksek lisans / sanatta yeterlik) düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı Bölümü, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ve günümüz koşullarına uyum sağlayan bir eğitim programını benimsemiştir.

Baş döndürücü bir hızla gelişme gösteren teknoloji ile birlikte geniş bir yelpazeye yayılan iş yaşamıyla beraber grafik tasarımcılara gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda çizim, resim, fotoğraf ve yazının bütünleştirilmesi, bilgisayar ve çoklu-ortam tekniğinden yararlanılarak iletişimin etkinleştirilmesinde grafik tasarımcıların önemi ön plana çıkmaktadır.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümümüzde öğrencilere, logo, afiş, billboard, ambalaj tasarımı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, web tasarımı, fotoğraf, illüstrasyon gibi dersler verilmektedir. Uygulamalı çalışmalar, bölümümüzde bulunan PC ve MAC bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır.

Grafik Tasarımı - 1
Grafik Tasarımı - 2
Grafik Tasarımı - 3

Neden Grafik Tasarımı Bölümü? Avantajları Nelerdir?

Grafik Tasarımı Bölümü lisans programı, sanat kültürü sağlam, grafik tasarımın temel teknikleri ve sanatsal inceliklerini kavramış, yaratıcı ve girişim gücü yüksek tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirilmesi amacına hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrenim sürecinde ders ve atölye çalışmaları yanında, sektör ile yakın ilişkiler kurulmakta ve öğrenciler iş yaşamına hazırlanmaktadır. Ayrıca kültürel aktiviteler takip edilmekte ve öğrencilerimizin vizyonu geliştirilmektedir.

Bölümümüzde eğitim gören her öğrencimize %50 Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu verilmektedir.

Grafik Tasarımı Bölümü lisans programı, görsel iletişim sistemi içinde yer alan tüm ürünleri tasarlayabilen, yaratma eylemini ve bilgiyi estetikle birleştirebilen, konusunda uzman genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim süresince tasarım felsefesinin keşfedilmesi ve işlenmesini temel alan bölümümüz, öğrencilerini grafik tasarımın temel ögeleri olan Mac Laboratuarı ve Fotograf Stüdyosu ortamında deneyimli akademik kadrolar eşliğinde iş yaşamına hazırlamaktadır.

Bölümümüz lisans eğitimini Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programı ile taçlandırarak gelişimini sürdürmektedir.

30 günlük staj süresi mesleki alanda öğrencinin, tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya kadar tüm ilişkilerinde yönlendirici olmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda grafik tasarım alanı ile ilgili tüm konularda, endüstride ve /veya özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli bilgi ve beceri sahibi olacak şekilde yetiştirilen öğrencilerimiz, mezun olduklarında grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak çalışabileceklerdir.

Çalışma Alanları

Grafik Tasarımcı olarak mezun edilen öğrencilerimiz; reklam ajanslarında, grafik tasarım stüdyolarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde, fotoğraf stüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı grup başkanı olarak görev yapabilecekleri gibi üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı’nda lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yolunda ilk adımı atabilirler ya da kendi ajans veya stüdyolarında faaliyet gösterebilirler.