İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

Akademik Hizmetler

 • Ders kayıtlarında destek
  Ders kayıtlarında, Öğrenci işleri daire başkanlığı ve danışman öğretim görevlisi ile işbirliği içinde ders kayıtlarında destek sağlanmaktadır.
   
 • Ders seçme ve sınav desteği
  Akran destek sorumlusu ile birlikte dönemlik gereksinim analizini gerçekleştirir.
   
 • Öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi
  Öğrencinin talep etmesi durumunda, akran destek sorumlusu öğretim üyeleri ile görüşerek öğrencinin durumu ve gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimini bilgilendirir, Koordinasyon merkezi ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal destek sağlanır.

Ders takibi ve sınav uygulamalarına yönelik destekleyici düzenlemelerin akran destek koordinasyonu. Fiziksel düzenlemelere ilişkin taleplerin ilgili birimlerle işbirliği içinde karşılanmasının sağlanması. 

Ders Takibi ve Sınav Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler

1. Ders Takibine Yönelik Düzenlemeler

 • Ders takibi ve çalışmalarına destek olacak akran asistan atanması,
 • Basılı ders materyallerinin farklı biçimde sunulması (sesli ya da elektronik)
 • Öğrencinin talebi üzerine, öğretim üyeleri ders sunumlarını önceden kendilerine ileterek kolaylık sağlanması 

2. Sınav Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler

 • Gerekli olduğunda ek süre verilmesi
 • Öğrencinin durumuna göre, sınavın ayrı yerde verilmesi
 • Sınavda öğrencinin gereksinimine göre gözetmen, okuyucu ya da yazıcı tahsisi
 • Alternatif değerlendirme yöntemleri