İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Engelli Öğrenci Birimi

Başvuru

Destek talep eden öğrencinin, Engelli Öğrenci Birimine başvurması ve ilgili belgeleri değerlendirilmek üzere sunması gerekir.

  • Engele ilişkin uzman kişi tarafından hazırlanmış ve aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor: (Son kontrol tarihi; tanı ve tanının konduğu tarih; bu durumun mevcut etkileri-öğrenimle ilgili kısıtlamalar da dahil; mevcut tedavi, kullanılan ilaçlar, yardımcı ekipmanlar, hizmetler;durumun süresi, kalıcılığı, ya da ilerleme olasılığı; akademik düzenlemelere ilişkin önerileri) 
  • Daha önce öğrenim gördüğünüz kurumda, size yönelik yapılan akademik düzenlemeler olduysa, bununla ilgili kurum tarafından hazırlanmış bir yazı

Bu bilgiler doğrultusunda Engelli Öğrenci Birimi ilk değerlendirmeleri yapar ve akran destek Sorumlusu öğrenci ile birlikte destek programı hazırlanır. 

Her dönem başında öğrencinin aldığı dersler akran destekçi öğrenci ile birlikte değerlendirilir ve Engelli Öğrenci Birimi'ne bildirilir. Öğrencinin, ders aldığı öğretim üyeleri ile görüşerek dersin içeriği ve sınav formatı konusunda bilgi alması sağlanır. Ders içerikleri ile ilgili bilgi sahibi olan akran destek sorumlusu ile birlikte dönemlik gereksinim analizini gerçekleştirir. Öğrencinin talep etmesi durumunda, akran destek sorumlusu öğretim üyeleri ile görüşerek öğrencinin durumu ve gerekli ders ve sınav düzenlemeleri konusunda Engelli Öğrenci Birimi'ni bilgilendirir ve Kurul,  ilgili öğretim görevlisini bilgilendirerek gerekli akademik ve sosyal desteği sağlatır.

Fiziksel çevre koşullarına ilişkin düzenleme talep eden öğrencinin, akran Destek Sorumlusuna bilgi vermesi yeterlidir. Destek sorumlusu, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışarak ilgili düzenlemenin mümkün olan kısa sürede yapılmasını sağlamaya çalışır.