İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YÜKSEK LİSANS
PROGRAM ÜCRETLERİ
Programlar Tezli / Tezsiz Ücret
 İşletme Yönetimi Tezli 16.500 TL
 İşletme Yönetimi Tezsiz 12.100 TL
 Uzaktan Eğitim İşletme Yönetimi Tezsiz  12.100 TL
 Uzaktan Eğitim Yönetim ve Organizasyon Tezsiz  12.100 TL
 Uzaktan Eğitim Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz 12.100 TL
 Uzaktan Eğitim Muhasebe ve Finansman Tezsiz 12.100 TL
 Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz 12.100 TL
 Muhasebe ve Denetim Tezli 16.500 TL
 Muhasebe ve Denetim Tezsiz 12.100 TL
 Muhasebe ve Finansman Tezli 16.500 TL
 Muhasebe ve Finansman Tezsiz 12.100 TL
 Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli 16.500 TL
 Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz 12.100 TL
 Yöneticiler İçin İngilizce İşletme Yönetimi Tezli 21.000 TL
 Yöneticiler İçin İngilizce İşletme Yönetimi Tezsiz 18.000 TL
 Psikoloji Tezli  18.700 TL
 Psikoloji Tezsiz  15.400 TL
 Klinik Psikoloji Tezli 34.650 TL
 Klinik Psikoloji Tezsiz 30.500 TL
 Grafik Tasarımı Tezli  16.500 TL
 Grafik Tasarımı Tezsiz  12.100 TL
 Türk Dili ve Edebiyatı Tezli  12.100 TL
 Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli 12.100 TL
 Moda ve Tekstil Tasarımı Tezli  16.500 TL
 Moda ve Tekstil Tasarımı Tezsiz  12.100 TL
 Uluslararası İlişkiler Tezli  16.500 TL
 Uluslararası İlişkiler Tezsiz 12.100 TL
 Otel Yöneticiliği Tezli 12.100 TL
 Otel Yöneticiliği Tezsiz 11.000 TL
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli 16.500 TL
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz 12.100 TL
 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli 12.100 TL
 Sosyoloji Tezli 12.100 TL
 İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli 16.500 TL
 İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz 12.100 TL

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DOKTORA VE SANATTA YETERLİLİK 
PROGRAM ÜCRETLERİ
Programlar Ücret
İşletme-Yönetim Organizasyon 30.250 TL
İşletme-Muhasebe ve Finansman 30.250 TL
Psikoloji-Klinik Psikoloji 39.600 TL
Grafik Tasarımı 30.250 TL

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BİLİMSEL HAZIRLIK
Programlar Ücret
Ders Başı 825 TL

 

Notlar:

 1. Tezli yüksek lisans program ücretleri 4 yarıyılı kapsar.

 2. Tezsiz yüksek lisans program ücretleri 3 yarıyılı kapsar.

 3. Doktora program ücreti 8 yarıyılı kapsar.

 4. Tekrar edilen derslerin ücreti ilgili yılın kredi saat ücretine göre ödenir.

 5. Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde, programın ilgili yıla ait ücretinin 10%'u yarıyıl dönem ücreti olarak alınır.

 6. Doktora ve Yüksek Lisans Programlarında,  Arel Eğitim kurumları mezunlarına %50 uygulanır.

 7. Psikoloji Yüksek Lisans Programında (Tezli - Tezsiz) Rehber Öğretmenlere %20 indirim uygulanır (Klinik Psikoloji Hariç)

 8. Yüksek Lisans Programlarında, meslek gruplarına %40 indirim yapılır. (Psikoloji ve Klinik Psikoloji Programları Hariç)

 9. Yüksek Lisans Programlarında, Çözüm Ortaklarına %45 indirim (Üniversitemizde Çözüm Ortaklığı Protokolü Yapmış İşletmeler ) yapılır. (Psikoloji ve Klinik Psikoloji Programları Hariç)

 10. Yüksek Lisans Programlarında, en az 20 kişiden oluşan gruplara kendi kurumlarında %40 indirimle eğitim imkanı sağlanır.(Psikoloji Programı Hariç) 

 11. Ücretlere KDV dahildir.

 12. Peşin ödemelerde yüksek lisans programlarında %5, doktora programlarında %8 indirim uygulanır.