İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014 - 2015

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.).

Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYMce yerleştirilebilirler.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,

b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Öğretim dili İngilizcedir.

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 20.305,56-TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 18.912,03- TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü 13.935,19- TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 15.925,93-TL, Çocuk Gelişimi Bölümü 16.921,30-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 17.418,52-TL’dir. Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 8.709,26-TL’dir, İkinci Öğretim ücreti 9.803,71-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhil değildir. Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap v.b. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. Merkezi Yerleştirme ile burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl, önlisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dahil 3 yıldır. Yaz öğretimi burs kapsamı dışındadır. Bu burslar disiplin cezası alınmaması kaydıyla geçerlidir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Dil puanı hariç olmak üzere; kayıt yaptırması ve derslere devam koşullarını yerine getirmesi, disiplin cezası almaması kaydıyla öğrenim süresi boyunca girdiği yıldan itibaren 9 ay süreyle; İlk 500 içerisinden yerleşenlere 900 TL, 501 - 1,000 içerisinde yerleşenlere 660 TL, 1,001 - 2,000 içerisinde yerleşenlere 550 TL, 2,001 - 3,000 içerisinde yerleşenlere 330 TL, 3,001 - 5,000 içerisinde yerleşenlere 300 TL, 5,001 - 10,000 içerisinde yerleşenlere 250 TL, burs verilir. Verilen bu bursların devamı için öğrencinin ilk yarıyıl hariç, devam eden yıllarda GNO’sunun en az 2.50 olması şartı aranır. İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrencilere başarı bursu verilmektedir. Üniversitemiz önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize % 50 burs verilmektedir. Ayrıca İlk 10,000 de yerleşen (dil puanı hariç) ve en az GNO’su 3.50 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde ücretsiz yüksek lisans yapabilir. Üniversitemize burssuz yerleşen öğrencilerimizden bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize üniversite mütevelli heyetinin belirlediği oranda burs verilmekte ve verilen bu burs öğrenim ücretlerinden düşülmektedir. İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde Çift Anadal Programları ücretlidir ancak, GNO’su 3.50 ve üzeri olanlar (Merkezi yerleştirme ile tam burslu yerleşen ve GNO’su 3.50 ve üzeri olanlar) çift anadal programları için ücret ödemezler. Merkezi yerleştirme ile tam, %50 veya %25 burslu olarak yerleşen ve GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay geçişlerde burs kesilmez.

2014-2015
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202310081İşletme Bölümü (Tam Burslu)4TM-15-3, 46, 215,
202310072İşletme Bölümü4TM-13-46, 215,
202310099İşletme Bölümü (%50 Burslu)4TM-142-3, 46, 215,
202310857İşletme Bölümü (%25 Burslu)4TM-14-3, 46, 215,
202310248İşletme Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-15-3, 17, 21, 28, 215,
202310548İşletme Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-140-3, 17, 21, 28, 215,
202310239İşletme Bölümü (İngilizce)4TM-13-17, 21, 28, 215,
202310866İşletme Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-16-3, 17, 21, 28, 215,
202311325Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Tam Burslu)4TM-26-3, 46, 215,
202311316Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü4TM-210-46, 215,
202311334Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (%50 Burslu)4TM-238-3, 46, 215,
202311458Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (%25 Burslu)4TM-26-3, 46, 215,
202310115Uluslararası İlişkiler Bölümü (Tam Burslu)4TM-26-3, 46, 215,
202310124Uluslararası İlişkiler Bölümü (%50 Burslu)4TM-250-3, 46, 215,
202310106Uluslararası İlişkiler Bölümü4TM-24-46, 215,
202310884Uluslararası İlişkiler Bölümü (%25 Burslu)4TM-24-3, 46, 215,
202310266Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-26-3, 17, 21, 28, 215,
202310257Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)4TM-22-17, 21, 28, 215,
202310557Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-252-3, 17, 21, 28, 215,
202310875Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-24-3, 17, 21, 28, 215,
202311122Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-15-3, 17, 21, 28, 215,
202311113Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)4TM-12-17, 21, 28, 215,
202311131Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-144-3, 17, 21, 28, 215,
202311282Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-13-3, 17, 21, 28, 215,