İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Ana Sayfa

Yeni binyılda halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörü giderek önem kazanmakta, bu alanda ileri düzeyde uzmanlaşmış ve yetkin profesyonellere gereksinim artmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki bir meslek sahibi, iletişim biliminin her alanında iyi eğitimden geçmiş olmalıdır. Bu eğitim, kişilerarası iletişimden, kitle iletişimi ve kültürlerarası iletişime kadar sıralanan bütünsel bir temel eğitimle beraber, sosyal psikoloji, insan kaynakları, işletme, istatistik ve iletişim hukuku gibi konuları da kapsamaktadır. Öğrenciler, mesleklerini her yönden değerlendirmeyi ve yönetmeyi öğrenmelidirler.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilere kuramsal iletişim alanında geniş donanım sağlayacak derslerin yanısıra, kampanya planlama, masaüstü yayıncılık, internet ve benzeri alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri uygulama dersleri de sunmaktadır. Bölümün amacı kuram ve uygulamayı kaynaştırarak mesleklerinde yetkin uygulayıcılar ile ulusal ve uluslararası okullar için nitelikli akademisyenler yetiştirmektir.