İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Ana Sayfa

Sayısal (digital) teknoloji, son yüzyılda kitle iletişiminin etkin mecraları olan radyo, televizyon ve sinema sektörünün geleceğini ve yaşam içindeki etkin rolünü her geçen gün arttırmaktadır. Küreselleşen medya gerçeği, çağdaşlaşma sürecinde ülkemizin değerlerinin korunması sorumluluğu ve bilincinde olan medya çalışanlarına gereksinim duymaktadır. Yerel ve ulusal radyo-televizyon kuruluşlarının sayıları hızla artarken bu sektörlerde görev alacak bireylerin aynı zamanda yeni iletişim teknolojileri konusunda bilgili olmaları da beklenir hale gelmiştir. Sinema sektörü de bu teknolojik değişimlerden etkilenmiş, buna paralel üretimler ortaya konmaya başlanmıştır.

Günümüzde alanın uzmanlarının etkin ürünler tasarlayıp üretebilmeleri için kurama ve estetik bakışa dayalı, ileri düzey teknoloji ile desteklenmiş bir eğitimden geçmeleri gereklidir.

Bu yaklaşım ışığında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilere, medya üretiminin uygulamalı yönleri ile kuramsal çalışmaları bir araya getirebilecekleri özel çalışma alanları sunar. Bölümün amacı, deneyimli akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan akademik kadro ve donanımlı stüdyolarla birlikte öğrencilerin mesleki, sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır.