İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Abone Veritabanları

Veritabanı Adı Format Açıklamalar
EDS (EBSCO Akademik Arama Motoru) Tam Metin / Bibliyografik Akademik Arama Motoru
Academic Search Complete (EBSCOhost) Tam Metin Geniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search™Complete (ASC) veri tabani, 7,900’ü hakemli olmak üzere, 9,100’e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.
Bridgeman Education Tam Metin 8.000 den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotoğrafçılara ait eserler içerir. Bridgeman Education, eğitim ve öğretim alanında kullanılmak üzere 530.000' den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır.
Business Source Complete (EBSCOhost) Tam Metin Business Source Complete işletme alanında (yönetim, ekonomi, finans, muhasebe, uluslarası işletme, ülke raporları, şirket profilleri vb.) 1,300'den fazla dergisi ile birlikte bibliyografik ve tam metin içerik sağlayan akademik bir veritabanıdır. 
Cambridge Journals Online Tam Metin Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili 363 elektronik dergi içerir. 
DynaMed Tam Metin National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getiriyor.
EBook Academic Collection (EBSCOhost) Tam Metin EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135.000 civarında elektronik kitap içerir.Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b. ) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. 
ELSEVIER ScienceDirect Tam Metin Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 2069 dergiye tam metin olarak 2009 yılından itibaren erişilebilmektedir.
Emerald Premier ejournal Tam Metin

Emerald’ın bütün dergilerini içeren Premier koleksiyonu 10 Ekim – 10 Aralık 2016 tarihleri arasında deneme erişimine açılmıştır.

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

ERIC (EBSCOhost) Tam Metin Eğitim bilimleri alanında 1,3 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 323,000 tam metin kaynağa erişim sağlar.
GreenFILE (EBSCOhost) Tam Metin GreenFILE küresel ısınma, sürdürülebilir tarım, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm gibi çevresel konuları içerir. Bu veri tabanı 384.000'den fazla kaydın özet ve indeks bilgilerine ve  4700'den fazla açık erişim kaynağa erişim sağlar. 
HiperKitap Tam Metin Hiperkitap; Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veri tabanıdır ve Türkçe içerikli "Türkiye'nin ilk online kütüphanesi" dir. Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 15.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir.
IEEE Xplore Digital library Tam Metin IEEE veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında 395 dergi, 880.000 konferans bildirisi, 1.800 standart ile 1988 yılından itibaren tam metin olarak erişim sağlar. 1950-1988 döneminden seçilen 100,000'e yakın makaleye ve 1593 IEEE standardına da tam metin erişim mevcuttur.
iThenticate İntihal Analiz Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır. iThenticate ile kontrol edilen yayınlar, sistemin veri havuzuna eklenmemektedir.
Programı kullanmak isteyen akademisyenlere kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin isteklerini kutuphane@arel.edu.tr adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.
JSTOR Tam Metin Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Toplam 14 bilim ve sanat koleksiyonu ve işletme, matematik ve istatistik ve yaşam bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları bünyesinde barındırır. Dergilerin yeni sayılarının yanında, ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yıl hariç) tüm sayılarına erişilmektedir. Üniversitemiz Arts and Sciences I, II, III ve IV koleksiyonlarına abonedir.  Ayrıca JSTOR veritabanı, insani bilimler, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında ABD’de 1923 ve diğer ülkelerde 1870 yılı öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiye ve yaklaşık 500.000 makaleye “Early Journal Content” adıyla ücretsiz erişim sağlanabimektedir.
MEDLINE (EBSCOhost) Özet MEDLINE tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve koruyucu hekimlik alanlarında bilgi içeren bir veri tabanıdır. National Library of Medicine tarafından kurulan bu veri tabanı 5.400'den dergiden atıflara ulaşmak için MeSH (Medical Subject Headings) sistemini kullanır. 
Oxford Journals Online Tam Metin Oxford Journals 1907’den beri önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek kaliteli içerik yayımlamaktadır. Tüm konu alanlarını kapsayan 286 dergiden oluşmaktadır. 1996’ya kadarki içeriğe geriye dönük tam metin erişim sağlamaktadır.
OVID-LWW Tam Metin Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access koleksiyonunda, 281 adet tam metin dergi bulunmaktadır. .
Regional Business News (EBSCOhost) Tam Metin Bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı Tam Metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 80 adet iş dünyası dergisi, gazete ve haberler içermektedir.
SCOPUS İndeks/Atıf Scopus bilim, teknik, sosyal ve beşerî bilimler ve tıp bilimleri alanlarında 20,870'den fazla hakemli derginin yanı sıra 30,000 kitap ve 5,5 milyon konferans tebliği için özet ve atıf sağlayan bir dizindir. 
SpringerLink Tam Metin SpringerLink edebiyat, sosyal bilimler, teknoloji, hukuk, matematik ve tıp alanlarında yaklaşık 2,900 hakemli dergi içeren bir veritabanıdır.
Taylor & Francis Journals Tam Metin Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki 983 dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
TSE Standartları Tam Metin Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartlara, TSE sistemi gereği talep doğrultusunda erişilebilmektedir. Standartlara erişim taleplerinizi kutuphane@arel.edu.tr adresine iletebilirsiniz.
Web Of Science İndeks/Atıf Bu disiplinler arası atıf veri tabanı fen bilimleri, sosyal bilimler ve insanı bilimler konu alanlarında 12,000'nin üzerinde yüksek etki faktörlü dergiyi ve 150,000'nin üzerinde konferansı kapsamaktadır.