İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

Teknoloji ve Tasarım Atölyesi Güvenlik Kuralları

  • İş güvenliği için yasaklayıcı ve uyarıcı tabelalara, işaretlere uyunuz.
  • İş için istenilen giysi ve kişisel korunma araçları her zaman mutlaka kullanılmalıdır.
  • Çalışmasını bilmediğiniz araçları kullanmayınız ve emin olmadığınız konularda mutlaka Öğretim elemanına danışınız.
  • Elektrik teçhizatı ve makinelerin tamir, düzeltme, değiştirme ve ayarlarını yetkili personel dışında kimse yapamaz.
  • Araç-gereçleri kullanırken işlem sırasına ve kullanma yönergelerine uyunuz.
  • Çalışan öğrencilerin hareketlerini engellememek için birbirinize fazla yaklaşmayınız ve güvenli bir hareket alanı bırakınız.
  • Kesici, delici, yanıcı vb. tehlikeli araç-gereçleri Öğretim elemanı gözetiminde olmadan kendi başınıza kullanmayınız.,
  • Dikkatsizlik, bilgisizlik ve şakalaşma sonucunda kaza meydana gelebileceğini ve bu kazaların yaralanma hatta ölümle sonuçlanabileceğini unutmayınız.
  • Herhangi bir kaza-yaralanma durumunda hemen Öğretim elemanına bildiriniz.