İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkan Yardımcısı

 • Programdan Sorumlu olan Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı tarafından “Başkan Yardımcısı” olarak seçilir ve programın yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Başkan Yardımcıları bölümün özelliğine göre birden fazla olabilir.
 • Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde danışmanlık yapmak.
 • Program için Bologna, Erasmus, Farabi vb. programların çalışmalarına katılmak. 
 • Program içi planlanan etkinliklerin yürütülmesini sağlamak ve Bölüm Başkanına bildirmek.
 • Öğrencilerin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Öğrencinin ihtiyaç duyduğu mevzuat (ders içeriği, transkript, yatay ve dikey geçiş, ders alma, ders bırakma, kredi hesaplama, disiplin yönetmeliği vb.) işlemleri hususunda danışmanlık yapmak.
 • Program derslerinin günlük olarak yoklamalarının alınmasını ve düzenli olarak öğrenci bilgi sistemine girilmesini kontrol etmek.
 • Sınav programlarını (derslerin, gözetmen sayılarının ve sınav salonlarının) kontrol etmek. 
 • Bölümdeki psikolojik ve rehberlik desteğine ihtiyacı olan öğrencileri PDR merkezine yönlendirmek ve bu öğrencilerin eğitim-öğretim ve becerilerinin takibini sağlamak ve Bölüm Başkanını bilgilendirmek.
 • Program öğrencilerinin staj komisyonu dahilinde her türlü staj işlerinin takibini ve onayını gerçekleştirmek, 
 • Program öğrencilerinin mezuniyet işlemlerini takip etmek ve mezuniyetini onaylamak.
 • Bölüm Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Bölüm Başkanına karşı sorumludur.