İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksek Okulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Ana Sayfa

Bu programın amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
  • Tanıtım,
  • İletişim,
  • İletişim Sanatları,
  • İletişim Tasarımı vb.