İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

2017-2018

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 Burslu (%75 indirim): öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu (%50 indirim): öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu (%25 indirim): öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu programlarda burslar, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslar karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu öğrenim görme imkanı verilebilir. 

Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 200 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı y ıl itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

Öğretim dili İngilizce’dir.

 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.  Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). HAVA TRAFİK KONTROL / HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDEMOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM  (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). PİLOT EĞİTİMİ / PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak. 2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak. 3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.

 İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 29.106,00-TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 26.730,00TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü 20.196,00TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 22.869,00-TL, Çocuk Gelişimi Bölümü 24.354,00-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 24.948,00TL’dir. Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 13.065,00-TL’dir, İkinci Öğretim ücreti 14.256,00-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. 

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

2017-2018
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202352297Anestezi Programı (Tam Burslu)2YGS-28340,186553, 60, 215,
202352288Anestezi Programı2YGS-263223,2546260, 215,
202352304Anestezi Programı (%50 Burslu)2YGS-29318,360593, 60, 215,
202352322Anestezi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-27347,655523, 60, 215,
202352313Anestezi Programı(İÖ) 2YGS-257217,5893860, 215,
202352331Anestezi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-210288,412953, 60, 215,
202351387Aşçılık Programı (Tam Burslu)2YGS-45351,569893, 46, 60, 215,
202351378Aşçılık Programı2YGS-45-46, 60, 215,
202351996Aşçılık Programı (%50 Burslu)2YGS-444253,379013, 46, 60, 215,
202350405Bankacılık ve Sigortacılık Programı (Tam Burslu)2YGS-66296,251753, 60, 215,
202350398Bankacılık ve Sigortacılık Programı2YGS-62-60, 215,
202351563Bankacılık ve Sigortacılık Programı (%50 Burslu)2YGS-656207,023583, 60, 215,
202350423Bankacılık ve Sigortacılık Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62286,260073, 60, 215,
202350414Bankacılık ve Sigortacılık Programı(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351572Bankacılık ve Sigortacılık Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202350908Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (Tam Burslu)2YGS-54305,503943, 60, 215,
202350892Basım ve Yayın Teknolojileri Programı2YGS-52-60, 215,
202351581Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (%50 Burslu)2YGS-538-3, 60, 215,
202350926Basım ve Yayın Teknolojileri Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-51289,936333, 60, 215,
202350917Basım ve Yayın Teknolojileri Programı(İÖ) 2YGS-51-60, 215,
202351599Basım ve Yayın Teknolojileri Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-512-3, 60, 215,
202351263Bilgisayar Programcılığı Programı (Tam Burslu)2YGS-16302,608083, 60, 215,
202351254Bilgisayar Programcılığı Programı2YGS-14-60, 215,
202351606Bilgisayar Programcılığı Programı (%50 Burslu)2YGS-154196,601233, 60, 215,
202351281Bilgisayar Programcılığı Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-14318,199013, 60, 215,
202351272Bilgisayar Programcılığı Programı(İÖ) 2YGS-12196,1545960, 215,
202351615Bilgisayar Programcılığı Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-138-3, 60, 215,
202350283Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Tam Burslu)2YGS-41-3, 60, 215,
202350274Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı2YGS-41-60, 215,
202351915Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (%50 Burslu)2YGS-412-3, 60, 215,
202350044Çocuk Gelişimi Programı (Tam Burslu)2YGS-49344,240483, 60, 215,
202350035Çocuk Gelişimi Programı2YGS-416-60, 215,
202351642Çocuk Gelişimi Programı (%50 Burslu)2YGS-469262,889773, 60, 215,
202350662Çocuk Gelişimi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-48331,652173, 60, 215,
202350653Çocuk Gelişimi Programı(İÖ) 2YGS-45-60, 215,
202351651Çocuk Gelişimi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-471218,306653, 60, 215,
202350989Dış Ticaret Programı (Tam Burslu)2YGS-66282,797243, 60, 215,
202350971Dış Ticaret Programı2YGS-62-60, 215,
202351669Dış Ticaret Programı (%50 Burslu)2YGS-656-3, 60, 215,
202351006Dış Ticaret Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62306,03323, 60, 215,
202350998Dış Ticaret Programı(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351678Dış Ticaret Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202351421Elektrik Programı (Tam Burslu)2YGS-12266,438073, 46, 60, 215,
202351412Elektrik Programı2YGS-11-46, 60, 215,
202352004Elektrik Programı (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202351448Elektrik Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-12290,235253, 46, 60, 215,
202351439Elektrik Programı(İÖ) 2YGS-11-46, 60, 215,
202352013Elektrik Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202351466Elektronik Teknolojisi Programı (Tam Burslu)2YGS-12254,466763, 46, 60, 215,
202351457Elektronik Teknolojisi Programı2YGS-11-46, 60, 215,
202352022Elektronik Teknolojisi Programı (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202352358Fizyoterapi Programı (Tam Burslu)2YGS-28355,191633, 60, 215,
202352349Fizyoterapi Programı2YGS-266209,8215460, 215,
202352367Fizyoterapi Programı (%50 Burslu)2YGS-29281,858113, 60, 215,
202352385Fizyoterapi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-27331,613423, 60, 215,
202352376Fizyoterapi Programı(İÖ) 2YGS-258184,4891360, 215,
202352394Fizyoterapi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-29269,205263, 60, 215,
202350062Grafik Tasarımı Programı (Tam Burslu)2YGS-56335,769833, 60, 215,
202350053Grafik Tasarımı Programı2YGS-51-60, 215,
202351703Grafik Tasarımı Programı (%50 Burslu)2YGS-557216,47333, 60, 215,
202350689Grafik Tasarımı Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-53347,166673, 60, 215,
202350671Grafik Tasarımı Programı(İÖ) 2YGS-51208,4729560, 215,
202351712Grafik Tasarımı Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-530195,686453, 60, 215,
202351024Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (Tam Burslu)2YGS-44320,679423, 60, 215,
202351015Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı2YGS-41-60, 215,
202351721Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (%50 Burslu)2YGS-439-3, 60, 215,
202351042Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-42330,744973, 60, 215,
202351033Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı(İÖ) 2YGS-41220,4984260, 215,
202352746İlk ve Acil Yardım Programı (Tam Burslu)2YGS-27333,909993, 46, 60, 215, 233,
202352737İlk ve Acil Yardım Programı2YGS-254248,6178946, 60, 215, 233,
202352755İlk ve Acil Yardım Programı (%50 Burslu)2YGS-213291,395513, 46, 60, 215, 233,
202352773İlk ve Acil Yardım Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-26338,781973, 46, 60, 215, 233,
202352764İlk ve Acil Yardım Programı(İÖ) 2YGS-249246,2434846, 60, 215, 233,
202352782İlk ve Acil Yardım Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-29293,588713, 46, 60, 215, 233,
202351148İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (Tam Burslu)2YGS-65326,336173, 60, 215,
202351139İnsan Kaynakları Yönetimi Programı2YGS-62-60, 215,
202351748İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (%50 Burslu)2YGS-647188,81377, 60, 2153, 60, 215,
202351166İnsan Kaynakları Yönetimi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62299,647423, 60, 215,
202351157İnsan Kaynakları Yönetimi Programı(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351757İnsan Kaynakları Yönetimi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202352419İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Tam Burslu)2YGS-26291,402543, 60, 215,
202352401İş Sağlığı ve Güvenliği Programı2YGS-22196,8389560, 215,
202352428İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (%50 Burslu)2YGS-256204,258123, 60, 215,
202352446İş Sağlığı ve Güvenliği Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-25298,506163, 60, 215,
202352437İş Sağlığı ve Güvenliği Programı(İÖ) 2YGS-22191,8819360, 215,
202352455İş Sağlığı ve Güvenliği Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-247191,898693, 60, 215,
202351103İşletme Yönetimi Programı (Tam Burslu)2YGS-63288,058053, 60, 215,
202351096İşletme Yönetimi Programı2YGS-62-60, 215,
202351775İşletme Yönetimi Programı (%50 Burslu)2YGS-629-3, 60, 215,
202351121İşletme Yönetimi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-61-3, 60, 215,
202351112İşletme Yönetimi Programı(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351766İşletme Yönetimi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-612-3, 60, 215,
202350608Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı (Tam Burslu)2YGS-52350,453543, 60, 215,
202350592Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı2YGS-51-60, 215,
202351784Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı (%50 Burslu)2YGS-521-3, 60, 215,
202351184Lojistik Programı (Tam Burslu)2YGS-66283,481263, 60, 215,
202351175Lojistik Programı2YGS-62-60, 215,
202351809Lojistik Programı (%50 Burslu)2YGS-656-3, 60, 215,
202351209Lojistik Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62290,436473, 60, 215,
202351193Lojistik Programı(İÖ) 2YGS-62-60, 215,
202351818Lojistik Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-620-3, 60, 215,
202352473Makine Programı (Tam Burslu)2YGS-14269,555053, 60, 215,
202352464Makine Programı2YGS-11-60, 215,
202352482Makine Programı (%50 Burslu)2YGS-139-3, 60, 215,
202352807Mimari Restorasyon Programı (Tam Burslu)2YGS-56359,106913, 46, 60, 215,
202352791Mimari Restorasyon Programı2YGS-512-46, 60, 215,
202352816Mimari Restorasyon Programı (%50 Burslu)2YGS-546250,203893, 46, 60, 215,
202350944Moda Tasarımı Programı (Tam Burslu)2YGS-56335,448673, 60, 215,
202350935Moda Tasarımı Programı2YGS-52188,5538460, 215,
202351827Moda Tasarımı Programı (%50 Burslu)2YGS-556189,016063, 60, 215,
202350953Moda Tasarımı Programı(İÖ) 2YGS-51-60, 215,
202351836Moda Tasarımı Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-521-3, 60, 215,
202350962Moda Tasarımı Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-52313,966793, 60, 215,
202351069Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Tam Burslu)2YGS-64276,939333, 60, 215,
202351051Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı2YGS-61-60, 215,
202351845Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (%50 Burslu)2YGS-639189,928953, 60, 215,
202352685Optisyenlik Programı (Tam Burslu)2YGS-16302,717553, 60, 215,
202352676Optisyenlik Programı2YGS-120-60, 215,
202352694Optisyenlik Programı (%50 Burslu)2YGS-138197,992563, 60, 215,
202352719Optisyenlik Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-15341,47913, 60, 215,
202352701Optisyenlik Programı(İÖ) 2YGS-112-60, 215,
202352728Optisyenlik Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-137208,281733, 60, 215,
202350202Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı (Tam Burslu)2YGS-47328,511783, 60, 215,
202350195Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı2YGS-42-60, 215,
202351881Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı (%50 Burslu)2YGS-465188,096783, 60, 215,
202350829Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-42334,777933, 60, 215,
202350811Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı(İÖ) 2YGS-42-60, 215,
202351899Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-420-3, 60, 215,
202351342Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı (Tam Burslu)2YGS-66304,503483, 60, 215,
202351333Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı2YGS-62-60, 215,
202351536Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı (%50 Burslu)2YGS-656206,851643, 60, 215,
202351369Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62293,967343, 60, 215,
202351351Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı(İÖ) 2YGS-62-60, 215,
202351906Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-620-3, 60, 215,
202352234Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı (Tam Burslu)2YGS-66315,179383, 49, 60, 215,
202352225Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı2YGS-610186,6390849, 60, 215,
202352261Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı (%50 Burslu)2YGS-648245,157443, 49, 60, 215,
202352252Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-65331,406983, 49, 60, 215,
202352243Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı(İÖ) 2YGS-62-49, 60, 215,
202352279Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-647230,587283, 49, 60, 215,
202352834Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (Tam Burslu)2YGS-58331,762843, 46, 49, 60, 215,
202352825Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı2YGS-530213,1064546, 49, 60, 215,
202352843Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (%50 Burslu)2YGS-546276,710773, 46, 49, 60, 215,
202352861Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-56331,728533, 46, 49, 60, 215,
202352852Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı(İÖ) 2YGS-57204,3159346, 49, 60, 215,
202352879Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-551255,071753, 46, 49, 60, 215,
202352897Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (Tam Burslu)2YGS-36343,78023, 46, 60, 215,
202352888Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı2YGS-316-46, 60, 215,
202352904Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (%50 Burslu)2YGS-342264,898883, 46, 60, 215,
202352922Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-35329,70493, 46, 60, 215,
202352913Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı(İÖ) 2YGS-37-46, 60, 215,
202352931Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-342231,524913, 46, 60, 215,
202352507Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (Tam Burslu)2YGS-18300,481923, 60, 215,
202352491Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı2YGS-163208,1147360, 215,
202352516Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (%50 Burslu)2YGS-19259,0143, 60, 215,
202352534Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-17306,719743, 60, 215,
202352525Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı(İÖ) 2YGS-157197,6266160, 215,
202352543Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-110255,994463, 60, 215,
202352561Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (Tam Burslu)2YGS-28298,698213, 60, 215,
202352552Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı2YGS-263176,4949760, 215,
202352579Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (%50 Burslu)2YGS-29243,099653, 60, 215,
202352597Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-26274,471943, 60, 215,
202352588Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı(İÖ) 2YGS-230-60, 215,
202352604Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-228230,976553, 60, 215,
202350247Turizm ve Otel Işletmeciliği Programı (Tam Burslu)2YGS-63296,906183, 60, 215,
202350238Turizm ve Otel Işletmeciliği Programı2YGS-62-60, 215,
202351933Turizm ve Otel Işletmeciliği Programı (%50 Burslu)2YGS-629-3, 60, 215,
202352622Uçak Teknolojisi Programı (Tam Burslu)2YGS-16331,525243, 49, 60, 215,
202352613Uçak Teknolojisi Programı2YGS-119-49, 60, 215,
202352631Uçak Teknolojisi Programı (%50 Burslu)2YGS-139245,202683, 49, 60, 215,
202352658Uçak Teknolojisi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-15328,999893, 49, 60, 215,
202352649Uçak Teknolojisi Programı(İÖ) 2YGS-16192,63, 49, 60, 851849, 60, 215,
202352667Uçak Teknolojisi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-143223,119053, 49, 60, 215,
202352155Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı (Tam Burslu)2YGS-35395,075953, 17, 21, 28, 60, 215,
202352146Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı2YGS-32220,986817, 21, 28, 60, 215,
202352164Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı (%50 Burslu)2YGS-347250,669453, 17, 21, 28, 60, 215,
202352182Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-33441,510663, 17, 21, 28, 60, 215,
202352173Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı(İÖ) 2YGS-32222,1488217, 21, 28, 60, 215,
202352191Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-329214,222643, 17, 21, 28, 60, 215,
202351739Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-421-3, 60, 215,
202353011Mimari Restorasyon Programı(İÖ) 2YGS-56-46, 60, 215,
202353029Mimari Restorasyon Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-55375,114923, 46, 60, 215,
202353038Mimari Restorasyon Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-543212,139273, 46, 60, 215,
202351396Aşçılık Programı(İÖ) 2YGS-43-46, 60, 215,
202351403Aşçılık Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-43382,074563, 46, 60, 215,
202352949Aşçılık Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-428230,836013, 46, 60, 215,
202353047Turist Rehberliği Programı2YGS-35-46, 60, 215,
202353056Turist Rehberliği Programı (Tam Burslu)2YGS-33375,575733, 46, 60, 215,
202353065Turist Rehberliği Programı (%50 Burslu)2YGS-326-3, 46, 60, 215,
202353074Turist Rehberliği Programı(İÖ) 2YGS-32-46, 60, 215,
202353083Turist Rehberliği Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-32409,004313, 46, 60, 215,
202353092Turist Rehberliği Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-320-3, 46, 60, 215,
202352958İnşaat Teknolojisi Programı2YGS-110175,449546, 60, 215,
202352967İnşaat Teknolojisi Programı (Tam Burslu)2YGS-16327,018393, 46, 60, 215,
202352976İnşaat Teknolojisi Programı (%50 Burslu)2YGS-148216,217073, 46, 60, 215,
202352985İnşaat Teknolojisi Programı(İÖ) 2YGS-11-46, 60, 215,
202352994İnşaat Teknolojisi Programı(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-13351,400983, 46, 60, 215,
202353002İnşaat Teknolojisi Programı(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-130209,942053, 46, 60, 215,
202353126Adalet Programı2YGS-330205,9108960, 215,
202353108Adalet Programı (Tam Burslu)2YGS-35358,844623, 60, 215,
202353117Adalet Programı (%50 Burslu)2YGS-319301,022393, 60, 215,