İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksek Okulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Ana Sayfa

Sağlık alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların sekreterya ,dokumantasyon, kayıt sistemlerinin günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verilerin  toplayan,  dataların oluşturan. Bilgiye dönüştüren  kullanan, kolay ulaşılabilir hale getiren arşivleyen yazılı  sözlü iletişim becerilerine hakim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla, sağlık hizmeti verenler arasında verimliliği arttıran, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan  programdır.