İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Fakülte ve Yüksekokul Kontenjanları

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda,

 • Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını;
 • %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü;
 • %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını
 • %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini

kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç.)

Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen,
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Öğretim dili İngilizcedir.

Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında

 • Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 24.500,00-TL,
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 22.500,00- TL,
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda:
  • Hemşirelik Bölümü 17.000,00- TL,
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü 19.250,00-TL,
  • Çocuk Gelişimi Bölümü 20.500,00-TL,
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
  • Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 21.000,00-TL’dir.
 • Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 11.000,00-TL’dir, İkinci Öğretim ücreti 12.000,00-TL’dir.

Bu ücretlere %8 KDV dâhil değildir.

Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap v.b. giderler burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksızdır. Merkezi Yerleştirme ile burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar lisans programları için; zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 4 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl, önlisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı yoksa 2 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı dâhil 3 yıldır.

Yaz öğretimi burs kapsamı dışındadır. Bu burslar disiplin cezası alınmaması kaydıyla geçerlidir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir.

Dil puanı hariç olmak üzere; kayıt yaptırması ve derslere devam koşullarını yerine getirmesi, disiplin cezası almaması kaydıyla öğrenim süresi boyunca girdiği yıldan itibaren 9 ay süreyle; İlk 500 içerisinden yerleşenlere 900 TL, 501 - 1,000 içerisinde yerleşenlere 660 TL, 1,001 - 2,000 içerisinde yerleşenlere 550 TL, 2,001 - 3,000 içerisinde yerleşenlere 330 TL, 3,001 - 5,000 içerisinde yerleşenlere 300 TL, 5,001 - 10,000 içerisinde yerleşenlere 250 TL, burs verilir. Verilen bu bursların devamı için öğrencinin ilk yarıyıl hariç, devam eden yıllarda GNO’sunun en az 2.50 olması şartı aranır.

İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrencilere başarı bursu verilmektedir. Üniversitemiz önlisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimize % 50 burs verilmektedir. Ayrıca İlk 10,000 de yerleşen (dil puanı hariç) ve en az GNO’su 3.50 not ortalamasıyla mezun olan öğrencilerimiz İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde ücretsiz yüksek lisans yapabilir. Üniversitemize burssuz yerleşen öğrencilerimizden bir akademik yılsonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan öğrencilerimize üniversite mütevelli heyetinin belirlediği oranda burs verilmekte ve verilen bu burs öğrenim ücretlerinden düşülmektedir. Merkezi yerleştirme ile tam, %50 veya %25 burslu olarak yerleşen ve GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrencilerden İstanbul Arel Üniversitesi içerisinde gerçekleştirecekleri bölümler / programlar arası yatay geçişlerde burs kesilmez

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202311007Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce)4MF-32-17, 21, 28, 215,
202311016Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4MF-310339,257783, 17, 21, 28, 215,
202311025Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4MF-310-3, 17, 21, 28, 215,
202311034Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4MF-32221,964573, 17, 21, 28, 215,
202310187Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Tam Burslu)4DİL-14437,266233, 17, 21, 28, 215,
202310503Mütercim-Tercümanlık Bölümü (%50 Burslu)4DİL-140231,001863, 17, 21, 28, 215,
202310699Psikoloji Bölümü4TM-373262,1549746, 215,
202310706Psikoloji Bölümü (Tam Burslu)4TM-310388,611673, 46, 215,
202310715Psikoloji Bölümü (%50 Burslu)4TM-36361,452333, 46, 215,
202310848Psikoloji Bölümü (%25 Burslu)4TM-311312,940073, 46, 215,
202311088Sosyoloji Bölümü4TM-32223,3836346, 215,
202311097Sosyoloji Bölümü (Tam Burslu)4TM-35338,981353, 46, 215,
202311104Sosyoloji Bölümü (%50 Burslu)4TM-345228,433113, 46, 215,
202311273Sosyoloji Bölümü (%25 Burslu)4TM-32225,092633, 46, 215,
202310151Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü4TS-22255,3701846, 215,
202310169Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Tam Burslu)4TS-23369,715683, 46, 215,
202310521Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (%50 Burslu)4TS-225273,693683, 46, 215,
202310539Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (%25 Burslu)4TS-24264,910253, 46, 215,
Güzel Sanatlar Fakültesi
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202310072İşletme Bölümü4TM-12-46, 215,
202310081İşletme Bölümü (Tam Burslu)4TM-18299,967133, 46, 215,
202310099İşletme Bölümü (%50 Burslu)4TM-118-3, 46, 215,
202310857İşletme Bölümü (%25 Burslu)4TM-12-3, 46, 215,
202310239İşletme Bölümü (İngilizce)4TM-12-17, 21, 28, 215,
202310248İşletme Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-18312,593093, 17, 21, 28, 215,
202310548İşletme Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-118-3, 17, 21, 28, 215,
202310866İşletme Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-12-3, 17, 21, 28, 215,
202311316Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü4TM-34-46, 215,
202311325Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Tam Burslu)4TM-36-3, 46, 215,
202311334Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (%50 Burslu)4TM-349-3, 46, 215,
202311458Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (%25 Burslu)4TM-35-3, 46, 215,
202310106Uluslararası İlişkiler Bölümü4TM-32-46, 215,
202310115Uluslararası İlişkiler Bölümü (Tam Burslu)4TM-36-3, 46, 215,
202310124Uluslararası İlişkiler Bölümü (%50 Burslu)4TM-354-3, 46, 215,
202310884Uluslararası İlişkiler Bölümü (%25 Burslu)4TM-32-3, 46, 215,
202310257Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)4TM-32-17, 21, 28, 215,
202310266Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-35-3, 17, 21, 28, 215,
202310557Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-345-3, 17, 21, 28, 215,
202310875Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-32-3, 17, 21, 28, 215,
202311113Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce)4TM-12-17, 21, 28, 215,
202311122Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4TM-13308,096553, 17, 21, 28, 215,
202311131Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4TM-127-3, 17, 21, 28, 215,
202311282Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4TM-12-3, 17, 21, 28, 215,
İletişim Fakültesi
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202310399Gazetecilik Bölümü4TS-22-46, 215,
202310406Gazetecilik Bölümü (Tam Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202310415Gazetecilik Bölümü (%25 Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202310893Gazetecilik Bölümü (%50 Burslu)4TS-226-3, 46, 215,
202310803Görsel İletişim Tasarımı Bölümü4TS-22-46, 215,
202310812Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (Tam Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202310821Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (%50 Burslu)4TS-226-3, 46, 215,
202310839Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (%25 Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202310275Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü4TS-22-46, 215,
202310284Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (Tam Burslu)4TS-25-3, 46, 215,
202310566Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (%50 Burslu)4TS-244-3, 46, 215,
202310575Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (%25 Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202311343Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü4TS-22-46, 215,
202311352Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü (Tam Burslu)4TS-23-3, 46, 215,
202311361Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü (%50 Burslu)4TS-229-3, 46, 215,
202310293Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü4TS-24-46, 215,
202310309Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü (Tam Burslu)4TS-25-3, 46, 215,
202310584Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü (%50 Burslu)4TS-240-3, 46, 215,
202310593Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü (%25 Burslu)4TS-25-3, 46, 215,
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202311467Bilgisayar Mühendisliği Bölümü4MF-41-16, 46, 215,
202311476Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Tam Burslu)4MF-42349,898623, 16, 46, 215,
202311485Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 46, 215,
202311494Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 46, 215,
202310424Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)4MF-41-16, 17, 21, 28, 215,
202310433Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4MF-42353,695963, 16, 17, 21, 28, 215,
202310442Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202310909Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202311582Biyomedikal Mühendisliği Bölümü4MF-41-16, 46, 215,
202311591Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (Tam Burslu)4MF-48339,513613, 16, 46, 215,
202311607Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 46, 215,
202311616Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 46, 215,
202311501Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü4MF-41-16, 46, 215,
202311519Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Tam Burslu)4MF-48343,3413, 16, 46, 215,
202311528Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 46, 215,
202311537Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 46, 215,
202310212Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)4MF-41-16, 17, 21, 28, 215,
202310221Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4MF-42360,754593, 16, 17, 21, 28, 215,
202310609Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202310918Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202310196Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)4MF-42-16, 17, 21, 28, 215,
202310203Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Tam Burslu)4MF-43364,699653, 16, 17, 21, 28, 215,
202310618Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%50 Burslu)4MF-427-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202310927Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 17, 21, 28, 215,
202310981İç Mimarlık Bölümü4MF-42-46, 215,
202310999İç Mimarlık Bölümü (Tam Burslu)4MF-44355,289233, 46, 215,
202311404İç Mimarlık Bölümü (%50 Burslu)4MF-436224,33683, 46, 215,
202311413İç Mimarlık Bölümü (%25 Burslu)4MF-42222,698443, 46, 215,
202311149İnşaat Mühendisliği Bölümü4MF-412-16, 46, 215,
202311158İnşaat Mühendisliği Bölümü (Tam Burslu)4MF-47357,060363, 16, 46, 215,
202311167İnşaat Mühendisliği Bölümü (%50 Burslu)4MF-438255,440773, 16, 46, 215,
202311291İnşaat Mühendisliği Bölümü (%25 Burslu)4MF-415220,946323, 16, 46, 215,
202311176Makine Mühendisliği Bölümü4MF-41-16, 46, 215,
202311185Makine Mühendisliği Bölümü (Tam Burslu)4MF-48338,949943, 16, 46, 215,
202311194Makine Mühendisliği Bölümü (%50 Burslu)4MF-419-3, 16, 46, 215,
202311307Makine Mühendisliği Bölümü (%25 Burslu)4MF-42-3, 16, 46, 215,
202310451Mimarlık Bölümü4MF-430224,3829913, 46, 215,
202310469Mimarlık Bölümü (Tam Burslu)4MF-48382,779923, 13, 46, 215,
202310478Mimarlık Bölümü (%25 Burslu)4MF-48285,087653, 13, 46, 215,
202310936Mimarlık Bölümü (%50 Burslu)4MF-429299,599763, 13, 46, 215,
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202310724Beslenme ve Diyetetik Bölümü4YGS-245257,797021, 46, 215,
202310733Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Tam Burslu)4YGS-27419,890961, 3, 46, 215,
202310954Beslenme ve Diyetetik Bölümü (%50 Burslu)4YGS-222367,179361, 3, 46, 215,
202311422Çocuk Gelişimi Bölümü4YGS-529245,500911, 46, 215,
202311431Çocuk Gelişimi Bölümü (Tam Burslu)4YGS-59348,586891, 3, 46, 215,
202311449Çocuk Gelişimi Bölümü (%50 Burslu)4YGS-552295,882781, 3, 46, 215,
202311043Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü4YGS-255252,406351, 46, 215,
202311052Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Tam Burslu)4YGS-27439,501431, 3, 46, 215,
202311061Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%50 Burslu)4YGS-27415,874191, 3, 46, 215,
202311079Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%25 Burslu)4YGS-25348,614861, 3, 46, 215,
202310742Hemşirelik Bölümü4YGS-263229,900131, 38, 46, 215,
202310751Hemşirelik Bölümü (Tam Burslu)4YGS-28362,548431, 3, 38, 46, 215,
202310963Hemşirelik Bölümü (%25 Burslu)4YGS-26278,918521, 3, 38, 46, 215,
202310972Hemşirelik Bölümü (%50 Burslu)4YGS-27297,432561, 3, 38, 46, 215,
202311379Sağlık Yönetimi Bölümü4YGS-67202,156851, 46, 215,
202311388Sağlık Yönetimi Bölümü (Tam Burslu)4YGS-65321,173911, 3, 46, 215,
202311397Sağlık Yönetimi Bölümü (%50 Burslu)4YGS-642231,607751, 3, 46, 215,
202311201Sosyal Hizmet Bölümü4YGS-535228,076751, 46, 215,
202311219Sosyal Hizmet Bölümü (Tam Burslu)4YGS-56364,880711, 3, 46, 215,
202311228Sosyal Hizmet Bölümü (%50 Burslu)4YGS-523274,384371, 3, 46, 215,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ÖSYM
Kodu
Program AdıSürePuan
Türü
KontenjanTaban
Puanı
Bakınızlar
202310318Bankacılık ve Finans Bölümü4YGS-62-1, 46, 215,
202310327Bankacılık ve Finans Bölümü (Tam Burslu)4YGS-64311,612411, 3, 46, 215,
202310627Bankacılık ve Finans Bölümü (%50 Burslu)4YGS-634-1, 3, 46, 215,
202310636Bankacılık ve Finans Bölümü (%25 Burslu)4YGS-64-1, 3, 46, 215,
202311546Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü4YGS-61-1, 46, 215,
202311555Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü (Tam Burslu)4YGS-62325,148161, 3, 46, 215,
202311564Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü (%50 Burslu)4YGS-620-1, 3, 46, 215,
202311573Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü (%25 Burslu)4YGS-61-1, 3, 46, 215,
202310336Muhasebe ve Finans Yönetimi4YGS-61-1, 46, 215,
202310345Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu)4YGS-62306,894951, 3, 46, 215,
202310645Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu)4YGS-619-1, 3, 46, 215,
202310654Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu)4YGS-62-1, 3, 46, 215,
202310354Turizm ve Otelcilik Bölümü (Tam Burslu)4YGS-62295,963541, 3, 46, 215,
202310363Turizm ve Otelcilik Bölümü4YGS-61-1, 46, 215,
202310663Turizm ve Otelcilik Bölümü (%50 Burslu)4YGS-619-1, 3, 46, 215,
202310672Turizm ve Otelcilik Bölümü (%25 Burslu)4YGS-62-1, 3, 46, 215,
202310372Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü 4YGS-66-1, 46, 215,
202310381Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü (Tam Burslu)4YGS-66306,579791, 3, 46, 215,
202310681Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü (%50 Burslu)4YGS-647215,317431, 3, 46, 215,
202310945Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü (%25 Burslu)4YGS-65-1, 3, 46, 215,