İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yatay Geçiş Yönetmelik Değişikliği (Yeni)

2014-2015 Bahar Yarıyılında Lisans Programlarına Yatay Geçiş ile öğrenci alaımıyla ilgili Yükseköğretim Genel Kurul Kararı

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.

Yatay geçiş Yönetmeliğinde yapılan ve 21 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliği görmek için tıklayınız...

Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 04.10.2013 tarihli detaylı açıklama yazısını görmek için tıklayınız...

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29.01.2014 tarih ve 212 sayılı yazısı ile Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarını görmek tıklayınız...

23 Eylül 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili yapılan son değişiklik. 02 Mayıs 2014 tarihli resmi gazeteyi görmek için tıklayınız...

YENİ YENİ YENİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10.07.2014 tarihinde yayımlanan YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİK EK MADDE-1 Uygulama Esasları değiştirilmiş, 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı iptal edilmiştir..

Yapılan son değişiklikle ilgili uygulama esaslarını görmek için tıklayınız...

Merkezi Yerleştirme Puanı ile ilgli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13.08.2014 tarih ve 4900 sayılı yazısı ile Yatay Geçiş Yönetmelik  Ek Madde-1 Uygulama Esasları ile ilgili yazıyı görmek için tıklayınız...