İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

2017 - 2018


Üniversitemizin aşağıda belirlenen  Fakülte/Yüksekokul  bölüm/programlarına 2547 Sayılı Kanun'un  ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından; 

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora)  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları fakülte/yüksekokul tarafından duyurulacaktır.

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşullarını sağladıkları taktirde  istenen belgelerle birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi / Okutman kadroları için yapılacak sınavla ilgili bilgiler
İlan Başlama Tarihi: 18 Haziran 2017 / Pazar
Son Başvuru Tarihi : 02 Temmuz 2017 / Pazar
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 10 Temmuz 2017 / Pazartesi
Sınav Giriş Tarihi (Fakülte / Yüksekokullar): 17 Temmuz 2017 / Pazartesi  Saat: 14.00
Sınav Giriş Tarihi (Meslek Yüksekokulu): 18 Temmuz 2017 / Salı  Saat: 10.00
Sonuç Açıklama Tarihi: 25 Temmuz 2017 / Salı 


Not: Ön Değerlendirmeye kalan adaylara daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
 • Özgeçmiş,
 • ALES belgesi,
 • Yabancı dil sınav belgesi, 
 • Onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
 • Onaylı lisans Transkripti,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1 Adet vesikalık fotoğraf,
 • Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya,
 • Tecrübe istenen bölüm/programlar için  çalıştıklarını gösteren resmi belge (Çalışmış oldukları kurumlardan alınacaktır, SGK Hizmet Döküm belgesi geçerli değildir).

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz  "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL"yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.           
                                                        
ÖNEMLİ NOTLAR

 • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
 • Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5' lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 • Başvuru evraklarının iadesi yapılmayacaktır.
 • Adaylar birden çok bölüm/programa başvuramaz.  
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Türk Dili ve Edebiyatı 1           "Yeni Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Yeni Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
    1       "Eski Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
Psikoloji     1       "Klinik Psikoloji" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
    1       "Bilişsel Bilimler" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
Sosyoloji   1         "Sosyoloji" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Sosyoloji" bölümünden lisans mezunu olup, "Sosyoloji" Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1           "Biyokimya" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.   
    1       "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümünden Lisans mezunu olup, "Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
Mütercim-Tercümanlık 1           "Çeviribilim", "İngiliz Dili ve Edebiyatı" veya "İngilizce Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
      1     Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olup, "Mütercim Tercümanlık", "Çeviribilim", "İngiliz Dili ve Edebiyatı", "İngiliz Dil Eğitimi" veya" Dilbilim" alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.  
      1     "İspanyol Dili ve Edebiyatı" veya "İspanyolca Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, aynı alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. İspanyolca öğretmenliği alanında deneyimli olmak.
      1     "Arap Dili  ve Edebiyatı" veya "Arapça Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, aynı alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Arapça öğretmenliği alanında deneyimli olmak.
        1   Mütercim-Tercümanlık, "Çeviribilim", "İngiliz Dili ve Edebiyatı" veya "İngilizce Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, "Mütercim-Tercümanlık" alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.  
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Dahili Tıp Bilimleri / Radyasyon Onkolojisi ABD. 1           Tıp Fakültesi mezunu olup, Uzmanlığını ve Doçentliğini "Radyasyon Onkolojisi" Bilim Dalında almış olmak.
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 1           "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktora yapmış, "Siyasal Hayat ve Kuramlar" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak. 
    1       "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) 1           "Uluslararası Ticaret" veya "Dış Ticaret" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve "Uluslararası Ticaret" Bilim Dalında Doçentliğini almış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
    1       "Uluslararası Ticaret" veya "Dış Ticaret" Anabilim Dallarından birinde Doktorasını yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
İşletme (İngilizce)     1       "Pazarlama" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
    1       "İşletme" lisans mezunu olup, "Global Pazarlama" alanında Yüksek Lisans ve "Reklamcılık ve Tanıtım" Anabilim Dalında da Doktora yapmış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
İşletme    2 1         "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Yönetim ve Strateji" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
1           "Finans" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
1           "Üretim Yönetimi" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1           "Kamu Yönetimi" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve "Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Politikaları" Bilim  Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Medya ve İletişim Sistemleri 1 1         "İletişim Çalışmaları" Bilim  Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Sosyoloji", "Medya Sosyolojisi" veya "İletişim Çalışmaları" Anabilim Dallarından birinde Doktorasını yapmış olmak.   
Görsel İletişim Tasarımı 2           "Grafik Sanatlar"  veya "Resim" Bilim/Sanat  Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
1 1         "İletişim Tasarımı", "Grafik" veya "Fotoğraf" Anabilim/Anasanat Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış ve Doçentliğini aynı Bilim/Sanat Dallarından birinde almış olmak.   
    1       "İletişim Tasarımı", "Grafik" veya "Fotoğraf" Anabilim/Anasanat Dallarından birinde Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.   
      1     "Sinema ve Televizyon" bölümünden lisans ve "Sinema ve Televizyon" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
        1   Radyo, Sinema ve Televizyon veya "Görsel İletişim Tasarımı" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve  "Görsel İletişim Tasarımı" alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1           "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" veya "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve Doçentliğini aynı Bilim Dallarından birinde almış olmak.   
    1       "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" veya "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.   
Radyo, Sinema ve Televizyon 2 1         "Sinema ve Televizyon" Anabilim/Anasanat Dalında Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Sinema ve Televizyon" Anabilim/Anasanat  Dalında Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.
Gazetecilik     1       "Gazetecilik" Anabilim Dalında Doktora/Sanatta Yeterliğini yapmış olmak.
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
İnşaat Mühendisliği 1           "Mekanik" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.   
1           "Yapı" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.   
    1       "Ulaştırma" Anabilim Dalında  Doktora yapmış olmak.
        1   "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak.
Bilgisayar Mühendisliği  1 1         "Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 1         "Bilgisayar Mühendisliği" veya "Yazılım Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
        1   "Bilgisayar Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak.
Makine Mühendisliği 1           "Malzeme" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı  Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Makine Mühendisliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 1 1         "Endüstri Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması", "Modelleme/ Simülasyon"  veya "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
    1       "Endüstri Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması", "Modelleme/ Simülasyon"  veya "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
        2   "Endüstri Mühendisliği" veya "İşletme Mühendisliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   1         "Fizik" veya "Katı Hal Fiziği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarının birinde Doçentliğini almış olmak.
    1       "Elektrik Mühendisliği" alanında lisans ve yüksek lisans yapmış, "Elektrik Mühendisliği Kontrol" veya "Kontrol Bilgisayar" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)     1       "Elektronik ve Haberleşme" alanında lisans ve yüksek lisans yapmış, yine "Elektronik ve Haberleşme" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. İngilizce dil şartını sağlamış olmak.
Mimarlık 2 1         "Mimarlık" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı  Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Mimarlık" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
        1   "Mimarlık" bölümünden lisans mezunu olmak.
İç Mimarlık 1 1         "Mimarlık" veya "İç Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarının birinde Doçentliğini almış olmak.
    1       "Mimarlık" veya "İç Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.
      1     "Mimarlık" veya "İç Mimarlık" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve aynı alanların birinde Tezli Yüksek lisans yapmış olmak.
Endüstri Ürünleri Tasarımı  1 1         "Endüstri Ürünleri Tasarımı" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı  Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Endüstri Ürünleri Tasarımı" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.  
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Grafik Tasarımı  1           "Grafik Tasarımı" veya "Görsel İletişim Tasarımı" Anabilim/Anasanat Dalında  Doktora/Sanatta Yeterliğini ve aynı Bilim/Sanat Dalında Doçentliğini almış olmak.
Moda ve Tekstil Tasarımı  1           "Moda", "Moda ve Tekstil Tasarımı" veya "Tekstil Tasarımı" Anabilim/Anasanat Dalında  Doktora/Sanatta Yeterliğini  ve aynı Bilim /Sanat Dalında Doçentliğini almış olmak.
      1     Moda Tasarımı bölümünden lisans mezunu olup, "Moda Tasarımı" veya "Moda Sistemleri Tasarımı" alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Beslenme ve Diyetetik 1           "Beslenme ve Diyetetik"  Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Beslenme ve Diyetetik"  Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. 
        1   "Beslenme ve Diyetetik" bölümünden lisans mezunu ve yine aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış / yapıyor olmak.
Çocuk Gelişimi 2 1         Fakülte/Yüksekokulların "Çocuk Gelişimi" veya Tıp Fakültesinin "Çocuk Psikiyatrisi" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve  aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak. 
    2       "Çocuk Gelişimi"  Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
        2   "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" bölümünden lisans mezunu olmak.  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1           "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji" Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
    1       "Spor Fizyolojisi"  alanında Yüksek Lisans ve "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalında  Doktora yapmış olmak.
        1   "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" bölümünden lisans mezunu olmak.
Hemşirelik  2           "Dahiliye Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Çocuk Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
    1       "Hemşirelikte Yönetim İlkeleri" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
    1       "Cerrahi Hemşireliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
      3     "Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olup, "Hemşirelik" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
        2   "Hemşirelik" alanında lisans mezunu olmak ve yine aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış / yapıyor olmak.
Sağlık Yönetimi 1           "Sağlık Yönetimi" veya "Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve aynı Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.  
    1       "Sağlık Yönetimi" veya "Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
        1   "Sağlık Yönetimi" bölümünden lisans ve yine aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış / yapıyor olmak.
Sosyal Hizmet 1           "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.
    1       "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
        1   "Sosyal Hizmet" bölümünden lisans ve yine aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış / yapıyor olmak.
Bölüm Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Muhasebe ve Finans Yönetimi 1           "Muhasebe" veya "Muhasebe Finans" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve "Muhasebe" Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak.  
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 1           "Lojistik Yönetimi", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi", "Lojistik ve Tedarik Zinciri" ve "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve "Üretim Yönetimi" veya "Uluslararası Ticaret" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
    1       "Lojistik Yönetimi", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi", "Lojistik ve Tedarik Zinciri" ve "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış olmak.
Bankacılık ve Finans 1           "Finans", "Bankacılık ve Finans", "Muhasebe Finansman" ve "Bankacılık Sigortacılık" Anabilim Dallarından birinde Doktora yapmış ve "Finans" veya "Bankacılık Sigortacılık" Bilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak.
Turizm ve Otelcilik 1           "Turizm" Anabilim Dalında Doktora yapmış ve aynı Bilim Dalında Doçentliğini almış olmak. 
Program Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
Adalet Programı       3     Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak kaydı ile alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
      2     Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, "Kamu Hukuku" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Anestezi       2     "Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya "Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olmak kaydı ile alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Aşçılık       3     "Gastronomi ve Mutfak Sanatları", "Mutfak Sanatları ve Yönetimi", "Yiyecek İçecek İşletmeciliği", "Aile Ekonomisi ve Beslenme" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans  sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Basım ve Yayın Teknolojileri       2     "Matbaa Öğretmenliği" veya "Grafik Tasarımı" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Bilgisayar Programcılığı       3     "Yazılım Mühendisliği", Bilgisayar Mühendisliği" veya "Elektrik-Bilgisayar Eğitimi" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı       3     "Büro Yönetimi Öğretmenliği","Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi", "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" veya "Turizmde Büro Yönetimi" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi       3     "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Dış Ticaret       2     "Uluslararası Ticaret", "Uluslararası Ticaret ve Finans/Finasman", "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi", "Lojistik ve İşletmecilik" veya "Uluslararası Ticaret ve Pazarlama" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2  (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Elektrik         2     "Elektrik Güç Mühendisliği", "Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı", "Elektrik İşleri Öğretmenliği", "Elektrik Mühendisliği", "Elektrik Öğretmenliği", "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği", "Elektrik ve Malzeme Donanımı", "Elektronik",  "Elektronik İşleri Öğretmenliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektronik Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Elektronik Teknolojisi       2     "Elektrik Güç Mühendisliği", "Elektrik Güç Üretimi ve Elektrik Donanımı", "Elektrik İşleri Öğretmenliği", "Elektrik Mühendisliği", "Elektrik Öğretmenliği", "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği", "Elektrik ve Malzeme Donanımı", "Elektronik",  "Elektronik İşleri Öğretmenliği", "Elektronik Mühendisliği", "Elektronik Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Fizyoterapi                2     "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" bölümünden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" bölümünden lisans mezunu olmak kaydı ile alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Grafik Tasarımı       2     "Grafik", "Grafik Öğretmenliği", "Grafik Sanatlar", "Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım", "Grafik Tasarım", "Görsel İletişim Tasarımı", "Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım       2     "Halkla İlişkiler", "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "Reklamcılık ve Halkla İlişkiler" veya "Gazetecilik ve Halkla İlişkiler" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
İlk ve Acil Yardım       2     "Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az           2 (iki) yıl eğitim verme konusunda deneyimli olmak veya "Hemşirelik" bölümünden lisans mezunu olup, "Cerrahi Hemşireliği" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
İnsan Kaynakları Yönetimi       1     "İnsan Kaynakları Yönetimi", "Yönetim ve Organizasyon" veya "İşletme" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
İnşaat Teknolojisi       2     "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans mezunu olmak kaydı ile alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği       2     ''Kimya'', ''Fizik" veya ''Biyoloji'' bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl eğitim deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Aynı zamanda ISG uzmanlığı belgesine sahip olmak.
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı       2     "Takı Tasarımı", "Takı Teknolojisi ve Tasarımı", "Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı" veya "Mücevherat Mühendisliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Lojistik       2     "Lojistik", "Lojistik ve Taşımacılık", "Lojistik Yönetimi", "Ulaştırma ve Lojistik", "Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi", "Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık", "Uluslararası Lojistik", "Uluslararası Lojistik Yönetimi", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi", "Uluslararası Ticaret", "Lojistik ve İşletmecilik" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Makine         2     "Makine", "Makine Model Öğretmenliği", "Makine Mühendisliği", "Makine Öğretmenliği", "Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi", "Makine ve İmalat Mühendisliği", "Makine ve Üretim Mühendisliği" veya "Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Mimari Restorasyon       1     "Mimarlık" veya "Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım" bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında "Mimari Restorasyon Uygulamaları" alanında en az 3 (üç) yıl  deneyimli olmak 
      1     "Mimarlık" bölümünden lisans mezunu olup,  "Restorasyon" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Moda Tasarımı       1     "Moda Tasarım Öğretmenliği", "Giyim Endüstrisi Öğretmenliği", "Giyim Öğretmenliği", "Hazır Giyim Öğretmenliği", "Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği" veya "Moda Giyim Tasarımı" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Optisyenlik       1     "Fizik" bölümünden lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl Optisyenlik alanında deneyimli olmak veya "Fizik" bölümünden lisans mezunu olup, "Fizik" alanında  Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği       2     "Sağlık Kurumları İşletmeciliği", "Sağlık Yönetimi", "Sağlık Kurumları Yöneticiliği" veya "Sağlık Kurumları Yönetimi"  bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği       1     "İşletme", "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği", "Havacılık Yönetimi", "Lojistik", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası İşletmecilik", "Konaklama İşletmeciliği", "Turizm İşletmeciliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  Havacılık alanında deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri       1     "İşletme", "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği", "Havacılık Yönetimi", "Lojistik", "Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası İşletmecilik", "Konaklama İşletmeciliği", "Turizm İşletmeciliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  Havacılık veya Kabin Hizmetleri alanında deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik       2     "Sağlık Kurumları İşletmeciliği", "Sağlık Yönetimi", "Sağlık Kurumları Yöneticiliği" veya "Sağlık Kurumları Yönetimi"  bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında en az 2 (iki) yıl  Sağlık alanında deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri       1     Fizik veya "Biyomedikal Mühendisliği" bölümünden birinde lisans mezunu olup,  belgelendirmek koşulu ile lisans sonrasında "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri" alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans mezunu olup, yukarıda adı geçen alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri       1     "Kimya", "Biyoloji" veya "Tıbbi Biyolojik Bilimler" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans mezunu olup, yine yukarıda adı geçen bölümlerden birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Turizm ve Otel İşletmeciliği       1     Rekreasyon veya "Otel Yöneticiliği" bölümlerinden lisans mezunu olup, "Otel Yöneticiliği" veya "Rekreasyon" alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.  
Uçak Teknolojisi       2     "Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği" , "Uçak Elektrik-Elektronik", "Uçak Gövde Bakım", "Uçak Gövde-Motor" ,"Uçak Gövde-Motor Bakım", "Uçak Motor Bakım", "Uçak Mühendisliği" , "Uçak Teçhizat Bakım" veya "Uçak ve Uzay Mühendisliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans  mezunu olup, alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. 
Emlak ve Emlak Yönetimi       1     "Harita Mühendisliği", "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği", "Geomatik Mühendisliği", "Sermaye Piyasası", "Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen alanların birinde lisans mezunu olmak ve alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Endüstriyel Kalıpçılık       2     "Makine Mühendisliği", "Makine ve İmalat Mühendisliği", "Metalurji Mühendisliği", "Makine Eğitimi", "Makine Öğretmenliği" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2(iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans ve alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası       2     "Sermaye Piyasası", "Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi", "Bankacılık ve Finans", "Bankacılık" bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans mezuniyeti sonrasında alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak veya yukarıda adı geçen bölümlerden birinde lisans ve alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Program Kadro Ünvanı Aranan Nitelikler
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman
İngilizce Hazırlık Programı           5 "İngilizce Öğretmenliği" veya "İngiliz Dili ve Edebiyatı" bölümlerinden birinde lisans mezunu ve eğitim alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.  İngilizce dil şartını sağlamış olmak.