İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Ana Sayfa

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün amacı:

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durumunun ve beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, beslenme sorunlarına çözüm bulan plan ve politikaların oluşturulması, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin geliştirilmesi, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması konuları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu alanlarda ülkemiz gerçeklerini göz önünde bulundurarak etkin görev alabilecek diyetisyenler yetiştirmek amacıyla 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Multi-disipliner bir alan olan Beslenme ve Diyetetik bilim dalının ders programında; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Besin Kimyası, Beslenme İlkeleri, Besin Mikrobiyolojisi, Özel Durumlarda Beslenme, Toplum Beslenmesi, Hastalıklarda Diyet Tedavisi, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Üçüncü yılın sonunda ise alınan teorik derslerin bilgileri staj uygulamalarıyla pekiştirilmektedir.

Toplum Sağlığı Beslenme Uygulamalarında; öğrencinin toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasını, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konularında bilinçlendirilmesini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır.

Toplu Beslenme Sistemleri ve Hastane Beslenme Uygulamalarında; öğrenciye Toplu Beslenme Sistemleri ve Hastane diyetisyenliğini, araştırma ve eğitim tekniklerini uygulayarak öğretmeyi amaçlar. Bir öğretim yılını kapsayan bu uygulama akademisyenlerimiz ve ilgili birimlerin sorumlu diyetisyenleri denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

Çalışma alanları

  • Özel/kamu Tedavi Kurumları (özel ve kamu hastaneleri, sağlık poliklinikleri, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri vb.),
  • Yiyecek-İçecek Hizmetleri; ticari ve ticari olmayan kuruluşlar (hotel, catering şirketleri, askeri kuruluşlar, okullar gibi toplu beslenme yapılan tüm yiyecek ve içecek bölümleri),
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (ana-çocuk sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları vb.),
  • Besin sanayi,
  • Araştırma kurumları,
  • Eğitim kurumları