İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Ana Sayfa

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nufusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon günümüzde, bilim ve teknik alanında elde edilen gelişmelere paralel olarak, tüm yaş gruplarındaki kişilerin, yeni doğan ve erken doğum dahil olmak üzere çocuk, adölesen, yetişkin ve yaşlıların sağlıklarının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir.

Bölümün hedefi; birey ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma vb. durumlarda düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği en aza indirici uygulamaları gerçekleştirebilen aynı zamanda bireyin fiziksel sağlığının ve fonksiyonel becerilerinin devamı için koruyucu uygulamaları yapan meslek elemanları yetiştirmektir. Öğrenciler 4 yıl devam edecek olan eğitim-öğretim ve tedavi ünite çalışmaları sürecinden sonra başarılı olmaları halinde lisans diploması ile “Fizyoterapist” ünvanı alarak mezun olacaklardır.

Çalışma Alanları; Fizyoterapistlerin en sık çalıştıkları alanlar; nörolojik hastalıklar, ortopedi ve travmatolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kardiyopulmoner rehabilitasyon, obstetrik-ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, pediatrik rehabilitasyon, geriatri, el yaralanmaları, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi sonrasında gelişen sağlık sorunlarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu ve ağrı tedavisidir.

Mezunlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve hastanelerde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlık ve spor merkezlerinde, özel hastanelerde ve huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde çalışabilmektedirler.