İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Ana Sayfa

Yaşam kalitesini belirleyici alanların başında sağlık ve eğitim gelmektedir.

Ülkemizin ulaşmak istediği eğitim ve refah düzeyi; öncelikle birey, aile ve toplumun sağlıklı oluşu ile gerçekleşir. Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü; lisans düzeyinde bir eğitim ve öğretim programı ile birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonunda görev alacak sağlık bakım profesyonellerini yetiştirir.

Hemşirelik Bölümü Lisans Eğitimi süresince; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak; çağdaş bir eğitim-öğretim süreci içinde insan haklarına, kültürel, mesleki ve toplumsal değerlere saygılı, birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, tedavi ve bakımında ekip anlayışı içinde hümanist bir yaklaşımda bulunabilme yeterliliğine sahip, çağdaş bilgi teknolojisi kullanan, alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisini kazanan, lisans ve lisansüstü eğitimleri sürecinde ERASMUS, SOKRATES, LEONARDO da VINCI ve FARABİ programları ile kültürlerarası hemşirelik yaklaşımı bilgi ve becerisini kazanan sağlık bakım profesyonelleri yetiştirir.

4 yıllık eğitim ve öğretimde; tıbbi modele uygun müfredatta yer alan temel tıp bilimleri ve hemşirelik ile ilgili dersler, öğretim üyeleri sorumluluğunda alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Uygulamalı eğitimler, donanımlı laboratuvarlarda ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilmektedir.

Yaşamın her alanında iş olanağı olan ve diğer alanlara göre istihdam sıkıntısının en az yaşandığı mesleklerin başında HEMŞİRELİK mesleği gelmektedir.

Mezunlar; sağlık kurumları başta olmak üzere, okul sağlığı, sağlık sigortası, endüstri sağlığı, sağlık turizmi ve rehabilitasyon alanlarında, ilaç firmaları ve benzeri birçok alanda iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezunların Yenidoğan, Geriatri, Diyaliz, Diyabet, Yoğun Bakım, Adli Hemşirelik ve Yönetim gibi özel alanlarda sertifika programlarının yanı sıra lisansüstü eğitimlerle, kariyer ve uzmanlaşma fırsatları vardır.