İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sosyal Hizmet Bölümü

Ana Sayfa

Sosyal Hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı hedefleyen bir çalışma alanıdır. Alanın, sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan uygulayıcıları, birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirecek sosyal politika ve programların planlanıp hayata geçirilmesine gayret gösterirler.

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na göre sosyal hizmet faaliyetlerinin belirlenmesinde, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilirken, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten bir yaklaşım izlenmelidir. Sosyal hizmetlerin odaklandığı konular genel anlamda evrensel olmakla birlikte, uygulamaların kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösteren öncelikleri vardır. Mesleğin insan hakları ve sosyal adalet temelli ilkeleri, hem ulusal hem de uluslararası etik değerlerini temsil etmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerine verdiği eğitimde, tüm bu tanım, ilke ve hedefleri göz önünde bulundurur. Program belirlenirken, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları bilimsel teorik bilgiyi kazanmaları, mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri ve iş yaşamına başladıklarında ilk adımlarını özgüven içinde atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama pratiğine sahip olmaları hedeflenmiştir. Sosyal Hizmet Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir.

Çalışma Alanları

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağlı ilgili birimlerde çalışma olanağına kavuşurlar:

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
  • Sağlık Bakanlığı,
  • Adalet Bakanlığı,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri,
  • Kamu ve Özel Kuruluşlar,
  • Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimleri,
  • Sivil Toplum Örgütleri,
  • Uluslararası Örgütler v.b.