ISTANBUL AREL UNIVERSITY

School of Health Sciences

Department of Child Development

Home Page

​Çocuk Gelişimi Bölümü; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişim profesyonellerini yetiştirir.

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimciler; Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında, Sağlık bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde ve hastanelerde, Çocuk Hastanelerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitimi yada özel eğitim rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, oyuncak üretiminde, sivil toplum kuruluşlarında uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır. Ayrıca bu bölüm mezunları Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilmektedirler.