İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Ofis

Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt

 • Lisans diplomasının noter onaylı sureti
 • Lisans diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Yükseköğretim kurulundan alacağı diploma denklik belgesi
 • Transkriptin noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Pasaport
 • Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan alacağı öğrenci vizesi
 • Dört adet fotoğraf
 • Kayıt ücretini ödediğini belirten banka makbuzu
 • Adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları
 • TÖMER veya İstanbul AREL Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türkçe sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavında başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)
 • İlgili ana sanat dalı / ana bilim dalının yetenek ve bilim mülakatında başarılı olmaları
 • Yüksek lisans transkriptinin noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan alacağı öğrenci vizesi
 • Dört adet fotoğraf
 • Kayıt ücretini ödediğini belirten banka makbuzu
 • ÜDS veya KPDS’den 50 puan veya YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden (TOEFL, IELTS vb.) veya AREL Dil Yeterlilik Sınavından (ARELEPE) eşdeğer puan almaları