İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Ofis

Ön Lisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt

Kayıt için Gerekli Belgeler

  • Lise Diplomasının noter onaylı örneği ve Türkçe’ye noter onaylı çevirisi
  • Adayın lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” - “Denklik Belgesi” T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan - talep edilirse, İstanbul’da Üniversite tarafından yardım sağlanacaktır - ya da adayın ülkesindeki Türk Büyükelçiliği’nden alınabilir.
  • Resmi Transkript (Not durum belgesi) – Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış Resmi Transkript kapalı zarf içinde Üniversiteye teslim edilmelidir. Resmi Transkript Türkçe değilse, Türkçe’ye noter onaylı çevirisi de Resmi Transkript ile birlikte teslim edilmelidir.
  • Adayın kendi ülkesinde girmiş olduğu, uluslararası düzeyde tanınan sınavın sonuç belgesi kayıt sırasında teslim edilmelidir. Böyle bir sınav sonucu olmayan aday, AREL Genel Yetenek Testi’ni geçmelidir.
  • Öğrencinin ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğu’ndan alacağı Öğrenci Vizesi
  • Pasaportun noter onaylı örneği
  • 8 fotoğraf