İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Ofis

Öğretim Dili

Öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı zorunlu olan bölümlere /programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin İngilizce düzeyleri, her akademik yıl başında yapılan İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (ARELEPE) ile belirlenir.

ARELEPE’de veya Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavında başarılı olan öğrenciler (TOEFL en az 173 puan; IELTS en az 6 puan; FCE en az C puanı), İngilizce Hazırlık Programına katılmadan bölümdeki/programdaki öğrenimlerine başlayabilirler.

ARELEPE’ye veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavına katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programına kaydedilirler. İngilizce Hazırlık Programında iki yıl üst üste başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere/programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir jüri tarafından yapılan sınavla belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen öğrenciler, bir Üniversite veya TÖMER tarafından verilen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe kursunda başarılı olduktan sonra bölümdeki/programdaki öğrenimlerine başlayabilirler.