İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Haberler

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü olarak 18 Ekim 2016 Salı günü Tepekent yerleşkemizde Kadastro Ve Ölçme Bilgisi dersi kapsamında etkinlik düzenlenmiştir.


Büyükçekmece Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden Harita Mühendisi Cengiz Yamlı öğrencilere kadastro işlemleri ve bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği konularında teorik bilgiler vermiş, daha sonra öğrencilerle beraber sahada ölçme bilgisinin temelini oluşturan konularda uygulamalar yapılmıştır.

İlk uygulamada bir GPS aleti ile köşe koordinatları bilinen bir kadastral parselin aplikasyonu yapılmıştır. Aplikasyon işlemi için köşe koordinatlar GPS aletine girilmiş, aletin uydular üzerinden yaptığı kestirim hesapları ile noktalar saptanmış ve ilgili yerlere işaretler konulmuştur. İkinci uygulamada ise Total Station aleti kurulmuş ve bu aletle detay alımı çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında aletin nasıl kurulacağı, düzeçleme işleminin nasıl yapılacağı, aletin nasıl kullanılacağı konularında bilgiler verilmiştir. Öğrenciler de uygulamalara katılmış, detay noktası okumaları yaparak  ölçme işleminin temelini uygulayarak kavramışlardır. Dersimize ve bölümümüze katkılarından dolayı Büyükçekmece Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

Geri