İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Haberler

Yard. Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU Uluslararası Platformda Üniversitemizi Temsil Etti


Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Aylin ERDOĞDU 22-25 Ağustos 2016 tarih aralığında Gostivar/Makedonya'da düzenlenen 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nde;'Altın Borsası İşlemlerinin Etkinliği Üzerine Amprik Bir Analiz: Türkiye Örneği'' başlıklı bildiriyi sunmuştur. 

Akademisyenimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 
 

Geri