İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Haberler

Yayınlarımız


  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN ve Yrd. Doç. Dr. Burak MİL'in, St. Kliment Ohridski University Press tarafından basılan  "Global Issues and Trends in Tourism" adlı kitapta "Casino Gaming Tourism: A Case of Macau" başlıklı bölümü yayınlanmıştır. 
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK ve Yrd. Doç. Dr. Burak MİL, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından basım ve dağıtımı yapılan “Dünya Mutfakları-I, Yöresel Mutfaklar, Temel Mutfak Teknikleri, Spa ve Termal Hizmetleri, Yiyecek İçecek Yönetimi, Menü Yönetimi” adlı kitapların bölüm yazarlığını üstlenmişlerdir.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN ve Yrd. Doç. Dr. Burak MİL’in “Güvenlik ve Afrika Turizminin Değişen Yüzü” adlı kitap bölümü, Beta Yayınlarından çıkan “21’inci Yüzyılda Afrika: Barış, Refah ve Demokrasi Arayışı” kitabında yayınlanmıştır.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak MİL’in “Rural Tourism Potential of Erzurum-Oltu: Perception of Local Residents” adlı makalesi, International Journal of Social and Economic Sciences’da yayınlanmıştır.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK ve Yrd. Doç. Dr. Burak MİL, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından basılacak olan “Professional Cooking” adlı kitabın çevirmenler kuruluna seçilmiştir.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK Paradigma Akademi Yayın evi tarafından çıkartılan ‘Turizmin Sosyo Psikolojik Temelleri isimli kitapta bölüm yazarlığı üstlenmiştir.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK tarafından hazırlanan ‘The Importance of Restaurant Physical Environment For Turkish Customers’ başlıklı makalesi ‘Journal of Tourism Research and Hospitality’ dergisinde yayınlanmıştır.
  • Yüksekokulumuz Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aslı ALBAYRAK tarafından hazırlanan ‘The Role of Social Media in Marketing Gastronomy Culture of Edirne “A Content Analysis of Hashtags for Gastronomy in Instagram” başlıklı makalesi ‘International Journal of Social and Economic Science’ dergisinde yayınlanmıştır.


Akademisyenlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

Geri