ISTANBUL AREL UNIVERSITY

Vocational School

2017-2018

Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 Burslu (%75 indirim): öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu (%50 indirim): öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu (%25 indirim): öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu programlarda burslar, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslar karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu öğrenim görme imkanı verilebilir. 

Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 200 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

Mühendislik programlarına ( Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği programı dâhil) programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 240 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil)

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı y ıl itibarıyla, öğrencinin ÖSYS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

 Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

Öğretim dili İngilizce’dir.

 Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar. 

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.  Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak. HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). HAVA TRAFİK KONTROL / HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDEMOTOR / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM  (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs). PİLOT EĞİTİMİ / PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak. 2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Birinci Sınıf Sağlık Sertifikası almak. 3) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 

Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır.

 İstanbul Arel Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik- Mimarlık, İletişim Fakültelerinde İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 29.106,00-TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda İngilizce hazırlık ve bölüm öğretim ücreti 26.730,00TL, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü 20.196,00TL, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 22.869,00-TL, Çocuk Gelişimi Bölümü 24.354,00-TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ile Sosyal Hizmet Bölümü 24.948,00TL’dir. Ön lisans programlarının gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve program öğretim ücreti 13.065,00-TL’dir, İkinci Öğretim ücreti 14.256,00-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dâhildir. Öğretim ücretleri peşin ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecektir. 

Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

2017-2018
OSYM
Code
ProgramDurationTypeQuota Minimum
Required
score
Requirements
202352297Anaesthesia Programme (Tam Burslu)2YGS-28340,186553, 60, 215,
202352288Anaesthesia Programme2YGS-263223,2546260, 215,
202352304Anaesthesia Programme (%50 Burslu)2YGS-29318,360593, 60, 215,
202352322Anaesthesia Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-27347,655523, 60, 215,
202352313Anaesthesia Programme(İÖ) 2YGS-257217,5893860, 215,
202352331Anaesthesia Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-210288,412953, 60, 215,
202351387Culinary Programme (Tam Burslu)2YGS-45351,569893, 46, 60, 215,
202351378Culinary Programme2YGS-45-46, 60, 215,
202351996Culinary Programme (%50 Burslu)2YGS-444253,379013, 46, 60, 215,
202350405Banking and Insurance Programme (Tam Burslu)2YGS-66296,251753, 60, 215,
202350398Banking and Insurance Programme2YGS-62-60, 215,
202351563Banking and Insurance Programme (%50 Burslu)2YGS-656207,023583, 60, 215,
202350423Banking and Insurance Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62286,260073, 60, 215,
202350414Banking and Insurance Programme(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351572Banking and Insurance Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202350908Printing and Publishing Technologies Programme (Tam Burslu)2YGS-54305,503943, 60, 215,
202350892Printing and Publishing Technologies Programme2YGS-52-60, 215,
202351581Printing and Publishing Technologies Programme (%50 Burslu)2YGS-538-3, 60, 215,
202350926Printing and Publishing Technologies Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-51289,936333, 60, 215,
202350917Printing and Publishing Technologies Programme(İÖ) 2YGS-51-60, 215,
202351599Printing and Publishing Technologies Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-512-3, 60, 215,
202351263Computer Programming Programme (Tam Burslu)2YGS-16302,608083, 60, 215,
202351254Computer Programming Programme2YGS-14-60, 215,
202351606Computer Programming Programme (%50 Burslu)2YGS-154196,601233, 60, 215,
202351281Computer Programming Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-14318,199013, 60, 215,
202351272Computer Programming Programme(İÖ) 2YGS-12196,1545960, 215,
202351615Computer Programming Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-138-3, 60, 215,
202350283Office Management and Executive Assistance Programme (Tam Burslu)2YGS-41-3, 60, 215,
202350274Office Management and Executive Assistance Programme2YGS-41-60, 215,
202351915Office Management and Executive Assistance Programme (%50 Burslu)2YGS-412-3, 60, 215,
202350044Child Development Programme (Tam Burslu)2YGS-49344,240483, 60, 215,
202350035Child Development Programme2YGS-416-60, 215,
202351642Child Development Programme (%50 Burslu)2YGS-469262,889773, 60, 215,
202350662Child Development Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-48331,652173, 60, 215,
202350653Child Development Programme(İÖ) 2YGS-45-60, 215,
202351651Child Development Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-471218,306653, 60, 215,
202350989International Trade Programme (Tam Burslu)2YGS-66282,797243, 60, 215,
202350971International Trade Programme2YGS-62-60, 215,
202351669International Trade Programme (%50 Burslu)2YGS-656-3, 60, 215,
202351006International Trade Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62306,03323, 60, 215,
202350998International Trade Programme(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351678International Trade Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202351421Electric Programme (Tam Burslu)2YGS-12266,438073, 46, 60, 215,
202351412Electric Programme2YGS-11-46, 60, 215,
202352004Electric Programme (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202351448Electric Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-12290,235253, 46, 60, 215,
202351439Electric Programme(İÖ) 2YGS-11-46, 60, 215,
202352013Electric Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202351466Electronic Technologies Programme (Tam Burslu)2YGS-12254,466763, 46, 60, 215,
202351457Electronic Technologies Programme2YGS-11-46, 60, 215,
202352022Electronic Technologies Programme (%50 Burslu)2YGS-121-3, 46, 60, 215,
202352358Physiotherapy Programme (Tam Burslu)2YGS-28355,191633, 60, 215,
202352349Physiotherapy Programme2YGS-266209,8215460, 215,
202352367Physiotherapy Programme (%50 Burslu)2YGS-29281,858113, 60, 215,
202352385Physiotherapy Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-27331,613423, 60, 215,
202352376Physiotherapy Programme(İÖ) 2YGS-258184,4891360, 215,
202352394Physiotherapy Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-29269,205263, 60, 215,
202350062Graphic Design Programme (Tam Burslu)2YGS-56335,769833, 60, 215,
202350053Graphic Design Programme2YGS-51-60, 215,
202351703Graphic Design Programme (%50 Burslu)2YGS-557216,47333, 60, 215,
202350689Graphic Design Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-53347,166673, 60, 215,
202350671Graphic Design Programme(İÖ) 2YGS-51208,4729560, 215,
202351712Graphic Design Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-530195,686453, 60, 215,
202351024Public Relations and Publicity Programme (Tam Burslu)2YGS-44320,679423, 60, 215,
202351015Public Relations and Publicity Programme2YGS-41-60, 215,
202351721Public Relations and Publicity Programme (%50 Burslu)2YGS-439-3, 60, 215,
202351042Public Relations and Publicity Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-42330,744973, 60, 215,
202351033Public Relations and Publicity Programme(İÖ) 2YGS-41220,4984260, 215,
202352746First and Immediate Aid Programme (Tam Burslu)2YGS-27333,909993, 46, 60, 215, 233,
202352737First and Immediate Aid Programme2YGS-254248,6178946, 60, 215, 233,
202352755First and Immediate Aid Programme (%50 Burslu)2YGS-213291,395513, 46, 60, 215, 233,
202352773First and Immediate Aid Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-26338,781973, 46, 60, 215, 233,
202352764First and Immediate Aid Programme(İÖ) 2YGS-249246,2434846, 60, 215, 233,
202352782First and Immediate Aid Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-29293,588713, 46, 60, 215, 233,
202351148Human Resources Management Programme (Tam Burslu)2YGS-65326,336173, 60, 215,
202351139Human Resources Management Programme2YGS-62-60, 215,
202351748Human Resources Management Programme (%50 Burslu)2YGS-647188,81377, 60, 2153, 60, 215,
202351166Human Resources Management Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62299,647423, 60, 215,
202351157Human Resources Management Programme(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351757Human Resources Management Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-621-3, 60, 215,
202352419Occupational Health and Safety Programme (Tam Burslu)2YGS-26291,402543, 60, 215,
202352401Occupational Health and Safety Programme2YGS-22196,8389560, 215,
202352428Occupational Health and Safety Programme (%50 Burslu)2YGS-256204,258123, 60, 215,
202352446Occupational Health and Safety Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-25298,506163, 60, 215,
202352437Occupational Health and Safety Programme(İÖ) 2YGS-22191,8819360, 215,
202352455Occupational Health and Safety Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-247191,898693, 60, 215,
202351103Business Management Programme (Tam Burslu)2YGS-63288,058053, 60, 215,
202351096Business Management Programme2YGS-62-60, 215,
202351775Business Management Programme (%50 Burslu)2YGS-629-3, 60, 215,
202351121Business Management Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-61-3, 60, 215,
202351112Business Management Programme(İÖ) 2YGS-61-60, 215,
202351766Business Management Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-612-3, 60, 215,
202350608Jewellery Design Programme (Tam Burslu)2YGS-52350,453543, 60, 215,
202350592Jewellery Design Programme2YGS-51-60, 215,
202351784Jewellery Design Programme (%50 Burslu)2YGS-521-3, 60, 215,
202351184Logistics Programme (Tam Burslu)2YGS-66283,481263, 60, 215,
202351175Logistics Programme2YGS-62-60, 215,
202351809Logistics Programme (%50 Burslu)2YGS-656-3, 60, 215,
202351209Logistics Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62290,436473, 60, 215,
202351193Logistics Programme(İÖ) 2YGS-62-60, 215,
202351818Logistics Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-620-3, 60, 215,
202352473Machinery Programme (Tam Burslu)2YGS-14269,555053, 60, 215,
202352464Machinery Programme2YGS-11-60, 215,
202352482Machinery Programme (%50 Burslu)2YGS-139-3, 60, 215,
202352807Architectural Restoration Programme (Tam Burslu)2YGS-56359,106913, 46, 60, 215,
202352791Architectural Restoration Programme2YGS-512-46, 60, 215,
202352816Architectural Restoration Programme (%50 Burslu)2YGS-546250,203893, 46, 60, 215,
202350944Fashion Design Programme (Tam Burslu)2YGS-56335,448673, 60, 215,
202350935Fashion Design Programme 2YGS-52188,5538460, 215,
202351827Fashion Design Programme (%50 Burslu)2YGS-556189,016063, 60, 215,
202350953Fashion Design Programme (İÖ) 2YGS-51-60, 215,
202351836Fashion Design Programme (İÖ) (%50 Burslu)2YGS-521-3, 60, 215,
202350962Fashion Design Programme (İÖ) (Tam Burslu)2YGS-52313,966793, 60, 215,
202351069Accounting and Tax Applications Programme (Tam Burslu)2YGS-64276,939333, 60, 215,
202351051Accounting and Tax Applications Programme2YGS-61-60, 215,
202351845Accounting and Tax Applications Programme (%50 Burslu)2YGS-639189,928953, 60, 215,
202352685Opticianry Programme (Tam Burslu)2YGS-16302,717553, 60, 215,
202352676Opticianry Programme2YGS-120-60, 215,
202352694Opticianry Programme (%50 Burslu)2YGS-138197,992563, 60, 215,
202352719Opticianry Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-15341,47913, 60, 215,
202352701Opticianry Programme(İÖ) 2YGS-112-60, 215,
202352728Opticianry Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-137208,281733, 60, 215,
202350202Radio and Television Programming Programme (Tam Burslu)2YGS-47328,511783, 60, 215,
202350195Radio and Television Programming Programme2YGS-42-60, 215,
202351881Radio and Television Programming Programme (%50 Burslu)2YGS-465188,096783, 60, 215,
202350829Radio and Television Programming Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-42334,777933, 60, 215,
202350811Radio and Television Programming Programme(İÖ) 2YGS-42-60, 215,
202351899Radio and Television Programming Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-420-3, 60, 215,
202351342Health Institutions Administration Programme (Tam Burslu)2YGS-66304,503483, 60, 215,
202351333Health Institutions Administration Programme2YGS-62-60, 215,
202351536Health Institutions Administration Programme (%50 Burslu)2YGS-656206,851643, 60, 215,
202351369Health Institutions Administration Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-62293,967343, 60, 215,
202351351Health Institutions Administration Programme(İÖ) 2YGS-62-60, 215,
202351906Health Institutions Administration Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-620-3, 60, 215,
202352234Civil Aviation Management Programme (Tam Burslu)2YGS-66315,179383, 49, 60, 215,
202352225Civil Aviation Management Programme 2YGS-610186,6390849, 60, 215,
202352261Civil Aviation Management Programme (%50 Burslu)2YGS-648245,157443, 49, 60, 215,
202352252Civil Aviation Management Programme (İÖ) (Tam Burslu)2YGS-65331,406983, 49, 60, 215,
202352243Civil Aviation Management Programme (İÖ) 2YGS-62-49, 60, 215,
202352279Civil Aviation Management Programme (İÖ) (%50 Burslu)2YGS-647230,587283, 49, 60, 215,
202352834Civil Aviation Cabinet Services Programme (Tam Burslu)2YGS-58331,762843, 46, 49, 60, 215,
202352825Civil Aviation Cabinet Services Programme2YGS-530213,1064546, 49, 60, 215,
202352843Civil Aviation Cabinet Services Programme (%50 Burslu)2YGS-546276,710773, 46, 49, 60, 215,
202352861Civil Aviation Cabinet Services Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-56331,728533, 46, 49, 60, 215,
202352852Civil Aviation Cabinet Services Programme(İÖ) 2YGS-57204,3159346, 49, 60, 215,
202352879Civil Aviation Cabinet Services Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-551255,071753, 46, 49, 60, 215,
202352897Medical Documentation and Secretarial Programme (Tam Burslu)2YGS-36343,78023, 46, 60, 215,
202352888Medical Documentation and Secretarial Programme2YGS-316-46, 60, 215,
202352904Medical Documentation and Secretarial Programme (%50 Burslu)2YGS-342264,898883, 46, 60, 215,
202352922Medical Documentation and Secretarial Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-35329,70493, 46, 60, 215,
202352913Medical Documentation and Secretarial Programme(İÖ) 2YGS-37-46, 60, 215,
202352931Medical Documentation and Secretarial Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-342231,524913, 46, 60, 215,
202352507Medical Imaging Techniques Programme (Tam Burslu)2YGS-18300,481923, 60, 215,
202352491Medical Imaging Techniques Programme 2YGS-163208,1147360, 215,
202352516Medical Imaging Techniques Programme (%50 Burslu)2YGS-19259,0143, 60, 215,
202352534Medical Imaging Techniques Programme (İÖ) (Tam Burslu)2YGS-17306,719743, 60, 215,
202352525Medical Imaging Techniques Programme (İÖ) 2YGS-157197,6266160, 215,
202352543Medical Imaging Techniques Programme (İÖ) (%50 Burslu)2YGS-110255,994463, 60, 215,
202352561Medical Laboratory Techniques Programme (Tam Burslu)2YGS-28298,698213, 60, 215,
202352552Medical Laboratory Techniques Programme2YGS-263176,4949760, 215,
202352579Medical Laboratory Techniques Programme (%50 Burslu)2YGS-29243,099653, 60, 215,
202352597Medical Laboratory Techniques Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-26274,471943, 60, 215,
202352588Medical Laboratory Techniques Programme(İÖ) 2YGS-230-60, 215,
202352604Medical Laboratory Techniques Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-228230,976553, 60, 215,
202350247Tourism and Hotel Management Programme (Tam Burslu)2YGS-63296,906183, 60, 215,
202350238Tourism and Hotel Management Programme2YGS-62-60, 215,
202351933Tourism and Hotel Management Programme (%50 Burslu)2YGS-629-3, 60, 215,
202352622Aircraft Technology Programme (Tam Burslu)2YGS-16331,525243, 49, 60, 215,
202352613Aircraft Technology Programme2YGS-119-49, 60, 215,
202352631Aircraft Technology Programme (%50 Burslu)2YGS-139245,202683, 49, 60, 215,
202352658Aircraft Technology Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-15328,999893, 49, 60, 215,
202352649Aircraft Technology Programme(İÖ) 2YGS-16192,63, 49, 60, 851849, 60, 215,
202352667Aircraft Technology Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-143223,119053, 49, 60, 215,
202352155Applied English and Translation Programme (Tam Burslu)2YGS-35395,075953, 17, 21, 28, 60, 215,
202352146Applied English and Translation Programme2YGS-32220,986817, 21, 28, 60, 215,
202352164Applied English and Translation Programme (%50 Burslu)2YGS-347250,669453, 17, 21, 28, 60, 215,
202352182Applied English and Translation Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-33441,510663, 17, 21, 28, 60, 215,
202352173Applied English and Translation Programme(İÖ) 2YGS-32222,1488217, 21, 28, 60, 215,
202352191Applied English and Translation Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-329214,222643, 17, 21, 28, 60, 215,
202351739Public Relations and Publicity Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-421-3, 60, 215,
202353011Architectural Restoration Programme(İÖ) 2YGS-56-46, 60, 215,
202353029Architectural Restoration Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-55375,114923, 46, 60, 215,
202353038Architectural Restoration Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-543212,139273, 46, 60, 215,
202351396Culinary Programme(İÖ) 2YGS-43-46, 60, 215,
202351403Culinary Programme(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-43382,074563, 46, 60, 215,
202352949Culinary Programme(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-428230,836013, 46, 60, 215,
202353047Tourist Guidance Programme (Evening Education)2YGS-35-46, 60, 215,
202353056Tourist Guidance Programme (Evening Education) (Tam Burslu)2YGS-33375,575733, 46, 60, 215,
202353065Tourist Guidance Programme (Evening Education) (%50 Burslu)2YGS-326-3, 46, 60, 215,
202353074Tourist Guidance Programme (Evening Education)(İÖ) 2YGS-32-46, 60, 215,
202353083Tourist Guidance Programme (Evening Education)(İÖ) (Tam Burslu)2YGS-32409,004313, 46, 60, 215,
202353092Tourist Guidance Programme (Evening Education)(İÖ) (%50 Burslu)2YGS-320-3, 46, 60, 215,
202352958Construction Technology Programme 2YGS-110175,449546, 60, 215,
202352967Construction Technology Programme (Tam Burslu)2YGS-16327,018393, 46, 60, 215,
202352976Construction Technology Programme (%50 Burslu)2YGS-148216,217073, 46, 60, 215,
202352985Construction Technology Programme (İÖ) 2YGS-11-46, 60, 215,
202352994Construction Technology Programme (İÖ) (Tam Burslu)2YGS-13351,400983, 46, 60, 215,
202353002Construction Technology Programme (İÖ) (%50 Burslu)2YGS-130209,942053, 46, 60, 215,
202353126Justice Programme2YGS-330205,9108960, 215,
202353108Justice Programme (Tam Burslu)2YGS-35358,844623, 60, 215,
202353117Justice Programme (%50 Burslu)2YGS-319301,022393, 60, 215,