İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi

Kurullar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. İsa EŞME
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı/Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Selahattin GANİZ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Vekil Dekan / Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Rehat FAİKOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Vekil Müdür
Yard. Doç. Dr. Dilek GÖKSEL DURU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Ali KURT
Genel Sekreter
Gülşen TURNA
ArelPDR Müdürü
Gökmen SEKBAN
Öğrenci Konsey Başkanı
Etik Kurulu
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İsa EŞME
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Vekil Dekan / Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. A.Turan GÜRKANLI
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR
Fen-Edebiyat Fakültesi / Öğretim Üyesi
BOLOGNA Eşgüdüm Komisyonu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Okan ÖZPINAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Vekil Dekan / Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete TAPAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ergül BERBER
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Onur OSMAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi