İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Rektör
Prof. Dr. İsa EŞME
Rektör Yardımcısı / Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. İhsan DERMAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Selahattin GANİZ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Ahmet Öner GEZGİN
Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Enver DURAN
Tıp Fakültesi Vekil Dekan
Prof. Dr. Ümit ATAMAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. A.Turan GÜRKANLI
Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Prof. Dr. Duran ÇAKMAK
Senato Kurulunca Seçilmiş Temsilci Üye
Ali KURT
Genel Sekreter