Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Temsilcileri Toplantısı

4 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’de C216 numaralı sınıfta (Tepekent yerleşkesi) ArelADEK Akademik Kalite Temsilcileri ile bilgilendirme  toplantısı  gerçekleştirildi.



9 Ekim 2018 Tarihinde 15:00’de C216 numaralı sınıfta (Tepekent yerleşkesi) ArelADEK İdari Kalite Temsilcileri ile bilgilendirme  toplantısı  gerçekleştirildi.



15 Ekim 2018 Tarihinde 14:00’de C216 numaralı sınıfta (Tepekent yerleşkesi) ArelADEK Öğrenci Kalite Temsilcileri ile bilgilendirme  toplantısı  gerçekleştirildi.