Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

İdari

İdari Personel Kalite Temsilcileri

Sevgi SÖNGER

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sema ŞAHİN

Psikolojik Danışma, Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Melda DEMİRDELEN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Selma EKRAN

Mali İşler Daire Başkanlığı

Kübra BATTAL

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Reyhan ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı/Sekreterliği

Mehtap YALÇIN TAHİROĞULLARI

Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü/Teknoloji ve Transfer Ofisi

Demet SEZGİN MANSUROĞLU

Polimer Teknolojiler ve Kompozit Malzemeler Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Bahadır BOZKURT

Polimer Teknolojiler ve Kompozit Malzemeler Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Samet ÖZTÜRK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ceren PEKER

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Inci TARI

Öğrenci Dekanlığı