Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Çalışma Grupları

Stratejik Planlama ve İzleme Çalışma Grubu

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Mustafa Naci OCAK


Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MELEK

Prof. Dr. Onur OSMAN

Egemen GÖZÜKARA

Ender BİLAR

Cengiz GÖZÜKARA


Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KUZU


Seçmeli Ders Havuzu Oluşturma

Doç. Dr. Sezer Cihan GÜNAYDIN

Öğr. Gör. Emre AKAR

Dr. Öğr. Üyesi İnci TARI

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇIN ÇAPAN


Bilgi Yönetim Sistemi

Egemen GÖZÜKARA

Samet ÖZTÜRK

Oğuzhan YILMAZ


Uluslararasılaşma

Prof. Dr. Osman YILDIRIM

İbrahim DARAMA

Öğr. Gör. Çağla ÇAVUŞOĞLU

Öykü OĞULBALI