Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Çalışma Grupları

Stratejik Planlama ve İzleme Çalışma Grubu

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Mustafa Naci OCAK


Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

Öğr. Gör. Hüseyin ARI

Hami AYDIN

İbrahim DOĞAN

Öğr. Gör. Metin TOK

Cengiz GÖZÜKARA

Sevgi SÖNGER


Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Hasan MUTLU


Bilgi Yönetim Sistemi

Egemen GÖZÜKARA

Samet ÖZTÜRK

Oğuzhan YILMAZ


Uluslararasılaşma

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MELEK

Doç. Dr. Ferdi SÖNMEZ

Öykü OGULBALI