Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Çalışma Grupları

Stratejik Planlama ve İzleme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Mustafa Naci OCAK

Üye


Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Öğr. Gör. Hüseyin ARI

Üye

Ibrahim DOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Metin TOK

Üye

Sevgi SÖNGER

Üye


Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Hasan MUTLU

Üye


Bilgi Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

Öğr. Gör. Emre AKAR

Üye

Egemen GÖZÜKARA

Üye

Samet ÖZTÜRK

Üye


Uluslararasılaşma

Doç. Dr. Ferdi SÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Seda KARATEKE

Üye

Öykü BOZANTA

Üye


Eğitim Öğretim Kalite Geliştirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Abdullah Kadir DABBAĞOĞLU

Üye

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye


AR-GE Kalite Geliştirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Onur OSMAN

Üye

Doç. Dr. Oktay BİNGÖL

Üye

Mustafa Naci OCAK

Üye


Kaynak Yönetimi Çalışma Grubu

Egemen GÖZÜKARA

Üye

Ibrahim DOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Emre AKAR

Üye


Program Akreditasyon Çalışma Grubu

Prof. Dr. Didem BAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özlem YALÇIN ÇAPAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye