Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Alt Komisyonu

Kalite Geliştirme Çalışma Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye

Öğr. Gör. Emre AKAR

Üye

Arş. Gör. Berke AKKAYA

Üye

Ibrahim DARAMA

Üye

Ferda ÖZBEK

Üye

Mustafa Naci OCAK

Üye