Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Alt Komisyonu

Kalite Geliştirme Çalışma Alt Komisyonu

Prof. Dr. ERGÜL BERBER

Üye

Doç. Dr. FAHRİYE OBEN ÜRÜ SANI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi ESRA AYDIN GÖKTEPE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi ÜRÜN ŞEN SÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOTAN TÜRKDEN

Üye

Koordinatör İBRAHİM DARAMA

Üye

Müdür FERDA ÖZBEK

Üye

Direktör MUSTAFA NACİ OCAK

Üye