Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Alt Komisyonu

Kalite Geliştirme Çalışma Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ergül BERBER

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI

Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

İbrahim DARAMA

Ferda ÖZBEK

Mustafa Naci OCAK