Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Kalite Geliştirme Komisyonu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ali Argun KARACABEY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray ÇEVİK

Üye

Prof. Dr. Ergül BERBER

Üye

Prof. Dr. Onur OSMAN

Üye

Prof. Dr. Enver DURAN

Üye

Prof. Dr. Ali KALENDER

Üye

Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Müge ŞAHİN

Üye

Ibrahim DARAMA

Üye

Mustafa Naci OCAK

Üye

Hamza ÖZDEMİR

Öğrenci Konsey Başkanı