İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ


Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Ana Sayfa

İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ArelADEK), İstanbul Arel Üniversitesi’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi, kalitenin tüm süreçlerde geliştirilmesi, tabi olduğu bağımsız dış değerlendirme ile süreçlerdeki kalite düzeylerinin onanmasına ilişkin çalışmaları planlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince 4.4.2012/06 senato kararıyla kurulmuştur.

ArelADEK’in çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Stratejik Planlama ve İzleme
  • Kalite Geliştirme
  • Kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek
  • İç ve Dış Değerlendirme

ArelADEK çalışmalarını oluşturduğu alt komisyonlar ve Akademik/İdari kalite elçileri aracılığı ile yürütmektedir.