Ana içeriğe atla
Laboratuvarlarımız
Laboratuvarlarımız
Laboratuvarlarımız

Laboratuvarlarımız

Analog Elektrik Laboratuvarı

Analog Elektrik Laboratuvarı, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) bölümlerinde okutulan Elektrik Devre Laboratuvarı ve Elektronik Devreleri Laboratuvarı derslerinin, Endüstri Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan Elektrik Devreleri Ölçme dersinin ve Makine Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan Ölçme Tekniği dersinin uygulamalarını gerçekleştirmek ve çeşitli lisans ve lisansüstü proje çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Laboratuvar ayrıca elektrik-elektronik devreler ile ilgili gerekli eğitimin verilmesini desteklemektedir. Devre Teorisi I, Devre Analizi, Elektronik I ve Elektrik II gibi derslerde teorik bilgilerinin verildiği devrelerin fiziksel kurulumu, multimetre ve osiloskop gibi ölçü cihazlarını kullanarak ölçümlerin yapılması, elde edilen sonuçların yorumlanarak bir rapor halinde sunulması gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrencilerimize hem yaptıkları uygulamalar hem de çalışmalarının sunumu hakkında deneyim kazandırılmaktadır.

Antropometrik Ölçümler Laboratuvarı


Antropometrik ölçümler Beslenme Durumunun Saptanması ve gerekli müdahalenin yapılması aşamasında kişiler için gereken enerji ve besin öğelerinin hesaplanmasında büyük önem taşımaktadır. Antropometrik Ölçümler Laboratuvarı Beslenme ve Diyetetik Bilimi’nin temellerinden biri olan antropometrik değerlerin uygulamalı olarak ölçüm aletleriyle hesaplanmasının öğretilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu laboratuvarda boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlıkları, vücut yağ ölçümleri gibi birçok ölçümün gerekli aletlerle yapılıp değerlendirilmesi öğretilmektedir. Uygulamalı ölçümler ile aletlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken konular, ölçümlerin püf noktaları ve alınan sonuçların bilimsel değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Besin Hazırlama Laboratuvarı

Besin Hazırlama Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümünün başta Beslenme İlkeleri, Beslenme ve Diyetetiğe Giriş gibi temel dersler olmak üzere diğer mesleki derslere yönelik uygulama yapmak amacıyla kurulmuştur.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mesleki derslerinde teorik olarak anlatılan konuların uygulamaya döküldüğü bu laboratuvarda, 3 ünite üzerinde toplam 12 ev tipi ocak, 2 fırın ve çeşitli mutfak ekipmanları bulunmaktadır. Besin hijyeni göz önünde bulundurularak, sağlıklı besin hazırlama, pişirme ve saklama ilkelerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve bu sayede öğrencilerin bilgilerini daha kalıcı hale getirmek amaçlanmaktadır. Besin hazırlama sırasında gerçekleşen tüm fiziksel, kimyasal ve duyusal değişimlerin gözlemlenerek, yapılan uygulamaların amacı, kullanılan malzemelerin yapı, görünüş ve besin ögesi bakımından sağlık üzerine etkileri tartışılmaktadır.

Besin Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı

Besin Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okutulmakta olan Genel Mikrobiyoloji, Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği derslerinin içeriklerini desteklemek ve çeşitli lisans proje araştırmaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Besin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarında gıdaların ve içme suyunun Türk Gıda Kodeksi’ne ve ilgili standartlara uygunluğu araştırılmakta ve öğrencilere bu amaç doğrultusunda gerekli temel uygulama eğitimleri verilmektedir. Toplam mikroorganizma, indikatör mikroorganizma, saprofit mikroorganizma, starter kültür ve patojen mikroorganizma terimleri laboratuvar imkanları kullanılarak öğrencilere öğretilmektedir. Biyolojik laboratuvarların genel kullanım koşul, kural ve prensipleri de öğrencilere öğretilmektedir.

Biyomedikal Enstrümantasyon Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı

Biyomedikal Enstrümantasyon Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Biyomedikal Enstrümantasyon I ve Biyomedikal Enstrümantasyon II derslerinin içeriklerini desteklemek ve bu bağlamda çeşitli lisans ve lisansüstü proje çalışmaları yürütmek amacıyla kurulmuştur. 

Biyomedikal Enstrümantasyon konusunda gerekli eğitimin verilmesini amaçlayan bu laboratuvar, biyopotansiyeller ve fizyolojik parametrelerin elde edilmesine yönelik test düzeneklerinin oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Laboratuvar ayrıca elektromiyografi, elektroansefalografi, elektrokardiyografi, nabız, solunum döngüsü galvanik deri cevabı, elektrookülogram, bir uyarana karşı reaksiyon zamanı, solunum hacim ve kapasiteleri, biyo-geribildirim, kan basıncı, kalp sesleri ile ilgili ölçümlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Öğrenciler teorik derslerde okutulan ve yukarıda bahsi geçen fizyolojik parametreleri ve bunların ölçüm ilkelerini uygulamakta, bu ölçümlerde kullanılan sensör, elektrot vb. donanım ve düzenekleri yakından tanıma fırsatına sahip olurlar. Ayrıca öğrenciler bu sensör ve elektrotlarla ölçülen sinyallerin biyomedikal sistemler tarafından nasıl kuvvetlendirilip filtrelendirilerek gürültüden arındırıldığını ve kullanıcılar tarafından yorumlanabilir dalga formlarına nasıl dönüştürüldüğünü de bu laboratuvar sayesinde öğrenebilirler.

Elektrik Laboratuvarı

Elektrik Laboratuvarı, elektrik devrelerinin temel kavramlarını öğrenmek, doğru akım uygulamalarında devre teoremlerini kullanmak ve uygulamak amacı ile kurulmuştur. Alternatif Akım (AA) makinelerinin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavramak, asenkron ve senkron makinelerinin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarını yapabilme becerisini kazanmak, uygulamada kullanılacak makineyi seçme bilgisine sahip olmak laboratuvarın sağladığı kazanımlardan sadece bazılarıdır. Transformatörler ve Doğru Akım (DA) elektrik makinelerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin kavranması, DA makinesi endüvi sargı şemalarının yapılarının anlaşılması, Transformatör ve DA makinelerinin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarının yapılabilmesi, özel tip transformatörler ile özel tip DA makinelerinin tanıtılması, kumanda giriş, çıkış ve koruma elemanlarının çalışma prensipleri, sembolleri, standartları, seçimi ve bu elemanların endüstriyel kontrol uygulamalarında kullanımının kavratılması Elektrik Laboratuvarı ile mümkün olabilmektedir.

Laboratuvarda Ohm ve İrchhoff yasalarının, düğüm noktası gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerinin, Thevenin, Norton, süperpozisyon, maksimum güç transfer teoreminin doğrulanması, OPAMP devrelerinin, öz endüktans değerinin ölçülmesi, transformatör kullanımı, doğru akım girişi için RL ve RC devrelerinin tepkisi deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Laboratuvarında ayrıca yabancı uyartımlı generatörlerin, şönt generatörlerin, şönt motorların ve seri motorların özelliklerinin elde edilmesi, transformatörlerde sarım sayılarının bulunması ve polaritelerinin belirlenmesi, transformatörlerin açık-devre ve kısa devre deneyleri, asenkron makine deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Bir yönde sürekli çalıştırma, birden çok kumanda merkezinden çalıştırma, paket şalterleri ile çalıştırma, motorun kilitleme devreleri ile devir yönü değişimi, asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma, asenkron motoru hareket sınırlamalarına göre çalıştırma, bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motoru çalıştırma, PTC bağlantılı faz koruma rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, faz sırası rölesi bağlanarak bir asenkron motoru sabit yön şartlı çalıştırma, aşırı ve düşük gerilim rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, sıvı seviye rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, sağ sol rölesi ile asenkron motoru çalıştırma Laboratuvar bünyesinde yapılan diğer deneylerdendir. 

Fizik Laboratuvarı

Fizik laboratuvarı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde ve Fen-Edebiyat Fakültesinde bazı bölümlerinin birinci sınıflarında okutulan Fizik I ve Fizik II derslerinin teorik olarak öğretilmesinin yanında uygulamalı olarak da gösterilmesini sağlamak, derste öğretilen konulara paralel olarak bu konuların deneysel olarak da izahını sağlamak ve bazı soyut kavramlara somut bir bakış açısı kazandırmak amacı ile kurulmuştur.

Fizik Laboratuvarı, öğrencilere derste öğrendikleri konuları deneysel olarak kavrama ve öğretilenleri pekiştirme imkanı sağlamaktadır. Laboratuvarda iki dönem boyunca okutulan Fizik I ve Fizik II derslerine yönelik çeşitli deney düzenekleri bulunmaktadır. Öğrenciler, Fizik I dersinde teorik olarak öğretilen Serbest Düşme, Eğik Atış, Newton’un İkinci Yasası, Hooke Yasası, Çarpışma Yasası ve Mekanik Enerjinin Korunumu gibi deneyleri uygulama ve bu deneylerin doğruluğunu test etme olanağı bulmaktadır. Öğrenciler ayrıca Fizik II dersinde öğretilen Ohm Yasası, Wheatstone Köprüsü, Transformatörler, Katot Işını Tüpü ve Kirchoff Yasaları gibi deneyleri, elektrik ve manyetizma gibi soyut kavramları somut bir şeklide görme ve analiz etme imkanı bulmaktadırlar. Yapılan bu deneyler ve ölçümler sonucunda öğrenciler Fizik gibi teorinin yanı sıra pratik olarak da desteklenmesi gereken bir dersi daha sistemli ve akılcı bir şekilde öğrenebilmektedirler.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde okutulmakta olan Temel Ölçme ve Değerlendirme, Isı-Işık Hidroterapi, Elektrioterapi gibi uygulamaya dayalı olan derslerin teorik olarak işlenmesinden sonra klinik ortamda uygulamalı olarak gösterilmesi amacıyla kurulmuştur.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında gerekli klinik eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, öğrencilerimizin postür analizi, kas esnekliği, kas kısalıkları, kas gücü değerlendirmesi gibi temel değerlendirmeleri öğrenebilecekleri ortamı sunmaktadır. Laboratuvarda bulunan fiziksel ajanlar (TENS, Ultrason, Hotpack, Whirlpool, parafin kazanı, lazer) aracılığıyla Isı-Işık Hidroterapi ve Elektroterapi derslerinde öğrencilerin almış oldukları teorik eğitimi destekleyecek, klinik uygulamaları laboratuvar ortamında gözlemleyip kullanarak sahaya hazır öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Rehabilitasyon alanında elektroterapi uygulamalarının yanı sıra fizyoterapistler tarafından kullanılan rehabilitasyon egzersizlerinin pekiştirilmesi amacı ile kum torbaları, egzersiz bantları, egzersiz yataklarından faydalanılmakta ve ortopedi, nöroloji, pediatri alanlarında kullanılan traksiyon, nörofizyolojik yaklaşımlar, manipülaslyon, mobilizasyon uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler laboratuvarlarda bulunan maketler ile anatomi bilgilerini pekiştirebilmekte ve uygulamalı olarak çalışabilme imkanına sahip olmaktadırlar.

Fizyoterapi Laboratuvarı

Fizyoterapi Laboratuvarı, Fizyoterapi Programı öğrenicilerinin meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, gerekli uygulamaları yapmalarını sağlamak, cihazların kullanımını öğrenmek, bilgili ve donanımlı fizyoterapi teknikerleri olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Laboratuvarda kas kasılması, izometrik, konsantrik, eksantrik ve izokinetik kasılma ve egzersizler, fizyoterapide ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi, kas iskelet sisteminin ve hasta hikayesinin değerlendirmesi, postür analizi, kasların kısalık ve esneklik testleri, gonyometre ile eklem hareket açıklığı değerlendirmesi, kas testi yapılması, ortezlerin ve protezlerin tanıtılması, kullanımı ve uygulama ilkeleri gibi konularda bilgi verilmektedir.

Genetik Araştırmalar Laboratuvarı

Genetik Araştırmalar Laboratuvarı gelişmiş altyapısıyla insan genomunun moleküler genetik yöntemlerle analiz edilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda hastalıkların genetik olarak tanımlanması, popülasyon çalışmaları ve genetik hastalıklar için taşıyıcı belirlenmesi laboratuvarda yapılan çalışmalardan bazılarıdır. Bunun yanı sıra, Laboratuvarda gen ekspresyonunun analiz edildiği transkriptomik ve protemik çalışmalar da yürütülmektedir.

Haberleşme Laboratuvarı

Haberleşme Laboratuvarı Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) bölümlerinde okutulan Haberleşme Teorisi I ve Haberleşme Teorisi II derslerinin uygulamalarını gerçekleştirmek ve çeşitli lisans ve lisansüstü proje çalışmalarını yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Laboratuvar, haberleşme devreleri ile ilgili gerekli eğitimin verilmesini desteklemektedir. Haberleşme derslerinde teorisi ve çalışma prensibi anlatılan devrelerin fiziksel kurulumu, ölçümü, elde edilen verilerin yorumu yapılmaktadır.

Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Hidrolik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik dersleri ile Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Akışkanlar Mekaniği dersinin içeriklerindeki deneysel çalışmaları öğrencilere göstermek ve konu ile ilgili çeşitli lisans ve lisansüstü araştırmalar yürütmek amacı ile kurumuştur.

Laboratuvarda, akışkanlar mekaniği ve hidrolik konusunda gerekli eğitimin verilmesi ve araştırmaların yapılması için, ana ünite, yüzen cisimlerde stabilite inceleme mödülü, inceleme modülü, basınç merkezi inceleme modülü, debi ölçümü ve Bernoulli deney seti, borularda basınç ve sürtünme kaybı deney seti, Osborne-Reynolds deney seti, çok maksatlı açık kanal deney seti, jet çarpma etkisi deney modülü, kavitasyon deney modülü deneyleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı

Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği I ve II, Bitirme Projesi, Makine Projesi gibi derslerin içeriğinde işlenen konuları pekiştirmek, bu konuların pratik hayatta işleyişini gözlemlemek ve yapılan araştırma çalışmaları ile lisans ve lisansüstü düzeyde projelere katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Isı transferi ve akışkanlar mekaniği konularında verilen gerekli temel eğitimin uygulamasının yapıldığı bu laboratuvar, mühendislik malzemelerinin özelliklerinin ısı transferi analizi çerçevesinde belirlenmesi ve bir güç sistemi ile entegre kullanılan akışkanların oluşturduğu akışkan güç sistemlerin incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Laboratuvar, Lineer ve Radyal Isı Transferi Test Düzeneği ve test düzeneğinin mevcudundaki ekipmanlar kullanılarak ayarlanabilen sıcaklık, debi, güç değerleri altında farklı mühendislik malzemelerinin ısı iletim kabiliyetinin incelenebileceği şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarda bulunan pnömatik test düzeneği ise istenilen koşullarda şartlandırılmış havanın akışkan olarak kullanıldığı, iş elemanı olarak çift etkili ve tek etkili silindirlerin kullanıldığı ve belirli valf-kontrol ekipmanları yardımıyla farklı devre sistemlerinin oluşturulabildiği bir güç sistemini ortaya çıkarabilecek şekilde donatılmıştır.

Laboratuvar çalışmaları ile yapılan, ölçüm, tasarım ve incelemeler sayesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmekte, öğrenim gördükleri sürede araştırma ve projeler yürütebilmekte, mühendislik hayatlarında karşılaşacakları problemlere daha kısa sürede analitik olarak çözüm getirebilme yeteneği kazanmaktadırlar.   

İletişim Laboratuvarı

İletişim Laboratuvarı, İletişim Fakültesi bünyesinde verilen uygulama ve proje derslerinin işlenebilmesi ve öğrencilerin ders saati dışında projeleri üzerinde çalışıp beyin fırtınası yapabilmeleri ve ders dışı yaratıcı projeler üretebildikleri bir alan oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

İletişim Fakültesi öğrencilerinin çıkardıkları Arel Post Gazetesi, proje dahilinde çıkardıkları dergiler, çektikleri belgesel ve kısa filmlerin dijital kurguları, üzerinde çalıştıkları interaktif enstalasyon uygulamaları, yaratılan projelerin grup halinde tartışılması, analizi, sene sonu proje sunumları ve üç boyutlu baskı makinesi kullanılarak üretilen prototipler ve bunların makine yoluyla basılması bu laboratuvarda gerçekleşmektedir. Ayrıca sene sonu sergisine yönelik hazırlanan projeler de burada düzenlenmektedir. 

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı

İnsan Faktörleri ve Ölçümleme Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan İnsan Faktörleri ve Ergonomi ile İş Analizi ve Tasarımı dersleri başta olmak üzere, Mühendisler için İstatistik, İstatistiksel Kalite Kontrol, Sistem Analizi ve Simülasyon ile Risk Analizi derslerinin içeriklerini desteklemek ve bu bağlamda çeşitli lisans ve lisansüstü proje araştırmaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

İnsan faktörleri konusunda gerekli eğitimin verilmesini sağlayan bu laboratuvar, iş istasyonlarının oluşturulmasının yanı sıra çevre, zaman ve ergonomik ölçümlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Laboratuvarda bulunan El Becerisi Test Düzeneği, Çivileme Tahtası, Oluklu Çivileme Tahtası, Parmak Becerisi Test Düzeneği ve El Hüneri Test Aletleri ile zaman etütleri yapılabilmekte ve öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmek amacı ile çeşitli laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca laboratuvar sıcaklık, nem, hava akışı, ışık şiddeti, gürültü düzeyi, zaman, ağırlık, güç, iç hava kalitesi (Karbonmonoksit-CO, Karbondioksit-CO2, Azot Dioksit-NO2, Kükürt Dioksit-SO2, Formaldehit-CH2,O), malzeme titreşimi gibi çevresel faktörleri ölçme ve test etme ekipmanlarıyla donatılmıştır. Bu donanımlar ile yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sırasında edinilen deneyimler, başta iş tasarımı olmak üzere, çalışma ortamı tasarımı ve ergonomik işyeri düzenlemesi konularına da ışık tutmaktadır. Öğrenciler zaman etütleri için gerekli ölçümleri yapmayı ve çeşitli çevre koşulları aletlerini kullanmayı bu laboratuvar sayesinde öğrenme imkanı bulmaktadırlar.

Kurgu Laboratuvarı

Kurgu Laboratuvarının kuruluş amacı, kurgu programının ve program formatına göre kurgu yapmanın gerekliliklerini öğretmektir. Aynı zamanda laboratuvar, öğrencilerin Video Uygulamaları, Belgesel Film, Televizyonda Program Yapımcılığı gibi derslerde yürüttükleri projelerin kurgulanması amacıyla da kullanılmaktadır.

Televizyon programı yapımının aşamalarından olan çekilen görüntülerin senaryoya ya da akışa göre birleştirilmesi, yazı ve efekt gibi düzenlemelerin yapılması işlemi olan kurgu, Laboratuvarda bulunan bilgisayarlardaki programlar vasıtasıyla öğretilmektedir. Kurgu programının kullanımı, hangi özelliklerde proje yaratılacağı, görüntüleri kesme, birleştirme, planlar arasına geçiş efekti yerleştirme, insert görüntüler yerleştirme, yazı yazma, ses ve müzik döşeme, efekt kullanma, görüntülerin hızını değiştirme, chromakey ve color correction uygulamaları, çoklu pencerelerde çalışma, bitmiş projelerin exportunun alınması bilgisayarlar üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Her derse konu olan bilgilerin sınıf içi uygulamaları, farklı formattaki program türleri üzerinden yapılmaktadır. Bunların yanı sıra Kurgu Laboratuvarı öğrenciler tarafından ders saatleri dışında da proje ödevlerinin çekimlerini birleştirip kurgu yapmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Malzeme Muayene Laboratuvarı

Malzeme Muayenesi Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları, Makine Elemanları I ve II, Bitirme Projesi, Makine Projesi, Plastik Şekil Verme, Mühendislik Malzemeleri, Kaynak Döküm ve Toz Metalürjisi gibi derslerin içeriğinde işlenen konuları pekiştirmek, bu konuların pratik hayatta işleyişini gözlemlemek ve yapılan araştırma çalışmaları ile lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen projelere katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Laboratuvarda bulunan Üniversal Çekme Cihazı, Sertlik Ölçüm Cihazı, Çentik Darbe Deney Cihazı, Endüstriyel Fırın, Ters Metal Mikroskobu ve muhtelif yardımcı cihazlar ile tahribatlı malzeme muayeneleri yapılabilmektedir. Bunun yanında penetran sıvı ve manyetik yöntemler ile tahribatsız malzeme muayeneleri de yapılabilmektedir.

Çeşitli üretim yöntemleri kullanılarak üretilen ürünlerin tahribatlı ve tahribatsız muayenelerinin yanında çeşitli makine elemanlarının, kaynaklı birleştirmelerin, vidalı bağlantıların, perçinlerin vs. tasarım kriterlerine uygunlukları laboratuvar imkanları kullanılarak incelenebilir.

Mekanik Laboratuvarı

Mekanik Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları, Makine Elemanları I ve II, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Bitirme Projesi, Makine Projesi, Bilgisayar Destekli Mekanizma Tekniği gibi derslerin içeriğinde işlenen pekiştirmek, bu konuların pratik hayatta işleyişini gözlemlemek ayrıca yapılan araştırma çalışmaları ile lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen projelere katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Makine Elemanları dersinde işlenen konularla ilgili olarak, kaynak, vidalı bağlantı, dişli kutuları, güç iletim sistemleri, metal işleme ve tesviye çalışmaları gibi uygulamalar yapılarak ders konularının atölye şartlarında işlenip konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bilgisayar ortamında veya elle yapılan teknik çizimlerin gerekli imalatları yaptırılarak teknik resim, talaşlı imalat, takım tezgahları konuları da pekiştirilmektedir.

Laboratuvarda bulunan talaşlı şekil verme, delik delme ve test düzenekleri öğrencilerin imalat ve makine elemanları konusundaki bilgilerini pratiğe aktarmalarına olanak sağlamaktadır. Bitirme projeleri ve makine projeleri için yapılan çalışmalar sonucunda verilen raporlara ek olarak üzerinde çalışılan konunun atölyede uygulanması sağlanarak öğrencinin teorik bilgilerini pratiğe dökmesi sağlanmaktadır.

Atölye imkanları ile yapılan imalat, tasarım, ölçüm ve incelemeler sayesinde öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmekte ve mühendislik hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere daha kısa bir sürede analitik olarak çözüm getirebilme yeteneği kazanmaktadırlar.

Mikroişlemciler Araştırma Laboratuvarı

Mikroişlemciler Laboratuvarı, Mikroişlemciler dersinde öğretilen assembler yazılım dilinin ve bu dil ile kontrol edilebilen PIC mikrodenetleyicisinin laboratuvar ortamında gerçek zamanlı uygulamaların yapılması vasıtasıyla öğrencilere daha iyi kavratılması amacı ile kurulmuştur.

Laboratuvarda, mikroişlemcilerde port tanıtımı ve ayarlama işlemleri, LED uygulamaları, Buzzer ile PWM uygulaması, 7 Segment Display uygulamaları ile assembler dilinin kullanımının öğretilmesine yönelik deneyler yapılmaktadır.

Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler Eğitim Laboratuvarı

PIC mikrodenetleyici geliştirme sistemlerinin yer aldığı Laboratuvar, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerindeki Mikroişlemciler dersinde gerçekleştirilen uygulamalar için kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz bu laboratuvarı proje çalışmalarında mikroişlemci sistemi prototip üretimi ve test amacıyla kullanabilmektedir. Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler Eğitim Laboratuvarı temel mikroişlemci sistemlerinin tasarımını amaçlamaktadır. Laboratuvarda yapılan uygulamalar sayesinde donanım ve yazılım açısından makinaların çalışma prensipleri öğrencilere aktarılmaktadır.

Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler Eğitim Laboratuvarı, 10 Adet Compaq marka dizüstü bilgisayarına sahiptir. Ayrıca 10 adet Lab-Volt mikroişlemci deney seti laboratuvar da bünyesinde bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha rahat ilerleyebilmesi için laboratuvar içerisinde projeksiyon cihazı, akıllı tahta ve bilgisayarlarda mikroişlemci simülasyon paket programı mevcuttur. Laboratuvar 47 m2 alana sahiptir.

Mimari Restorasyon Atölyesi

Mimari Restorasyon Atölyesinde öğrenciler, Uygulama Atölyesi ve Laboratuvarı, Konservasyon I-II, Kagir Yapılarda Bozulma Nedenleri ve Koruma Teknolojileri, Geleneksel Desen Teknikleri dersleri kapsamında öğrenilen teorik bilgileri uygulamalarla pekiştirirler. Öğrencilerin, tarihi yapılarda kullanılan ahşap, kagir ve metal malzemelerle küçük ölçekli çalışmalar yaparak, bu malzemeleri tanımaları  ve bunların bozulması durumunda yapılması gereken restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile ilgili uygulamalar yapabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Atölye kapsamında ahşap ve kagir malzemeleri ile bileşenlerini tanıma amaçlı uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Geleneksel yapılarda kullanılan ahşap malzemeyi tanımak için yapılan geleneksel doğrama çalışmaları, atölye kapsamında bulunan tabanlı gönye kesme, el frezesi, titreşimli zımpara makinaları ve çeşitli el aletlerinin yardımıyla yapılmaktadır. Malzemeyi işleyerek çalışan öğrenciler böylece hem malzemeyi hem de bu malzemeyi işlerken kullanılan makine ve aletleri de yakından tanıyabilmektedir. Kagir malzemeler çalışmalarında ise bu malzemenin çeşitlerini atölyede örnekler üzerinden tanımakta, bileşenlerinin nasıl elde edildiğini öğrenmekte ve çalışmaları adına ise geleneksel malzemeler üzerinde oluşan bozulmalara atölye ortamında mekanik ve kimyasal müdahale çalışmaları yaparak pratik kazanmaktadırlar. Öğrenciler restoratör teknikeri olarak mezun olduklarında meslekte karşılarına çıkabilecek uygulamalara dair tüm bilgileri bu atölyede edinebilmektedirler. Tüm bunlar dışında bir restoratör teknikeri için büyük önem taşıyan el becerisini geliştirmeye yönelik geleneksel desen çalışmaları ve mozaik çalışmaları da bu atölye kapsamında öğrencilere gösterilmektedir.

Moleküler ve Hücresel Araştırmalar Laboratuvarı

Moleküler ve Hücresel Araştırmalar Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okutulan Genel Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji gibi laboratuvar derslerine ek olarak özellikle de öğretim üyelerinin yürüttüğü bilimsel projelere destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Moleküler biyoloji ve genetik alanında gerekli eğitimlerin verilmesini ve bilimsel çalışmaların yapılmasını amaçlayan bu laboratuvar gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Laboratuvarda bulunan Sınıf II kabin ve CO2 inkübatör, gelişmiş mikrokskop yardımıyla insan ve çeşitli hayvanlara ait hücre hatları büyütülmektedir. Yatay elektroforez ve UV-görüntüleme kabini, küçük ve büyük ölçekli santrifüjler ile çeşitli hücre ve dokulardan DNA, RNA molekülleri izole edilip manipüle edilerek görüntülenebilmektedir. Bunun yanında dikey elektroforez cihazı, protein transfer cihazı, protein miktar tayininde kullanılan ELISA plate okuyucusu gibi cihazlar da protein çalışmalarının yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Proteinler hücrelerden izole edilmekte, miktar tayinleri yapılmakta ve görüntülenebilmektedir. Laboratuvardaki gelişmiş gerçek zamanlı PCR ve normal PCR cihazları insanlarda belli başlı mutasyonların taranmasına imkan sağlamaktadır. Böylece bireylerin hastalığa yol açan belirli bir mutasyonu taşıyıp taşımadığı aydınlatılabilmektedir. Laboratuvar, öğrencilere teoride öğrendikleri bilgileri uygulama ve pekiştirme imkanı sağlamaktadır.

Optisyenlik Laboratuvarı

Optisyenlik Laboratuvarı, optisyenlik alanında deneyimli ve ehil insan kaynağının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Cam kesim yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması, tam çerçeve, nilör ve faset çerçeveye uygun cam kesimi ve çerçevelere yerleştirilmesi, reçeteye göre cam ve çerçeve seçim süreçleri, cam cinsi belirleme ve cam ölçümlerinin yapılması Laboratuvar bünyesinde yürütülen çalışmalardan bazılarıdır.

Psikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı

Psikofizyoloji Araştırma Laboratuvarı, insanların bilişsel ve duygusal süreçlerini oluşturan psikolojik ve fizyolojik bileşenlerin deneysel olarak araştırılması amacıyla kurulmuştur.

Psikofizyoloji Laboratuvarı bünyesinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların başında, uyaranın fiziksel özelliklerinden biri olan parlaklığın, emosyonel süreçler üzerindeki etkisi konulu araştırma gelmektedir. Bu araştırmada, duyu organlarına ulaşan uyaran karşısında beynin verdiği nöral yanıtların yüksek zamansal çözünürlükte incelemesine olanak sağlayan elektroensefalografide(EEG) olay-ilişkili osilasyonlar (salınımlar) yöntemi kullanılmaktadır. Beyindeki nöral toplulukların ürettiği elektriksel aktivite, bilişsel ya da emosyonel bir uyaran karşısında dağınık halden düzenli hale geçer ve bir potansiyel açığa çıkarır. Bu potansiyel, beynin gerçek yanıtları olan farklı frekans aralıklarındaki salınımlardan oluşmaktadır. Farklı uyaran tiplerine farklı frekans aralıklarındaki salınımların eşlik ettiği bilinmektedir. Emosyonel süreçlerle uyaranın fiziksel özellikleri arasındaki etkileşimin bu salınımların incelenmesi yoluyla araştırılmasının, beyin dinamiklerinin anlaşılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Söz konusu çalışmayla ilgili yapılan uluslararası yayın bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167876016308145

Psikomotor Beceri Laboratuvarı

Psikomotor Beceri Laboratuvarı, Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin eğitimleri sırasında gereken bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceri ve yetkinlikleri kazanmaları amacıyla kurulmuştur.

Psikomotor Beceri Laboratuvarında, her birinde 15 öğrencinin eş zamanlı çalışabileceği 2 adet hasta yatağı yer almaktadır. Laboratuvar aynı zamanda 45 öğrencinin uygulama yapabileceği bir kapasiteye sahiptir. Laboratuvarda çalışan her bir grup için temel insan gereksinimi uygulamalarına yönelik tıbbi malzemeler, invaziv girişim yapmaya olanak sağlayan 4 adet parsiyel maket, hastane ortamına yakın olarak düzenlenmiş hasta yatağı ve ekipmanları yer almaktadır. Laboratuvar öğrencilere, hijyenik bakım uygulamaları, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, beslenme ve boşaltım sistemi uygulamaları gibi beden sistemlerine özgü hemşirelik uygulamalarını yürütebilecekleri gerekli ortamı sağlamaktadır. Öğrenciler, maketler ile gerçeğe en yakın şekilde uygulama yapma olanağı bulmaktadır. Laboratuvarda yapılan uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Sayısal Tasarım Laboratuvarı

Sayısal Tasarım Laboratuvarı, Elektrik – Elektronik Bölümü ve Elektronik Teknolojisi Programında işlenen Sayısal Tasarım dersinde öğretilen teorik bilgilerin, laboratuvar ortamında pratik deneylerle öğrencilere gösterilip bu bilgilerin pekiştirilip daha iyi kavranması amacı ile kurulmuştur.

Laboratuvar bünyesinde temel lojik kapıları, toplayıcı ve çıkartıcı devreleri, kombinasyonel lojik devreleri, kodlayıcı ve kod çözücü devreleri, flip-flop devreleri, sayıcılar, saklayıcılar ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Sözlü Çeviri ve Çeviri Teknolojileri Eğitim Laboratuvarı

Sözlü Çeviri ve Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı, Mütercim-Tercümanlık Bölümünde okutulmakta olan Simultaneous Interpreting (Eşzamanlı Çeviri) dersinin yürütülmesi için gerekli uygulama ortamını sağlamak ve Translation Technologies (Çeviri Teknolojileri), Localization (Yerelleştirme) ve Translation Project Management (Çeviri Proje Yönetimi) derslerinin içeriklerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Simultaneous Interpreting eğitiminin verilmesine olanak sağlamak üzere uluslararası standartlara uygun bir eşzamanlı çeviri kabini ve teknik ekipman ile donatılmış bu laboratuvarda, Mütercim-Tercümanlık öğrencileri, eğitimlerinin ilk yılından başlayarak sözlü çeviriye yönelik İngilizce dinleme, telaffuz, konuşma ve çeviri konularında bireysel çalışmalar ile grup çalışmaları yapabilmektedirler. Laboratuvar ayrıca çeviri teknolojileri, çeviri proje yönetimi, çeviri belleği oluşturma ve terminoloji yönetimi yazılımları ile donatılmış olup öğrenciler ders dışı zamanlarında bu yazılımları diledikleri ölçüde kullanmakta, uygulama faaliyetleri yürütmekte böylece çeviri sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji kullanımı yetkinliklerini arttırmaktadırlar.

Temel Anestezi Laboratuvarı

Temel Anestezi Laboratuvarı, Anestezi Programında okutulmakta olan Temel Anestezi I ve II, Klinik Anestezi I ve II, İleri Yaşam Desteği ve İlk Yardım derslerine yönelik olarak kurulmuş olup ameliyathane, reanimasyon ve acil servislerde cerrahi ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanımı, bakımı, bir sonraki operasyon için hazır tutulmasını öğrencilerimizin uygulamalar yaparak öğrenebilmeleri amacını taşımaktadır.

Öğrenciler, ameliyathane ortamının hazırlanması ve düzenlenmesi, hastayı cerrahi işlem sırasında monitörden tüm parametreleri ile doğru takip edebilme, hastanın ameliyata alınmadan önce kullanılacak cihazların ön kontrollerinin ve çalışma durumunu kontrol edebilme ve bu cihazları kullanabilme, ameliyat esnasında gelişebilecek komplikasyonlar ve alınacak önlemler, hasta kabulü, cerrahi işleme göre hastanın ameliyathane masasına alınması ve gerekli pozisyonu sağlayabilme, hastaya uygulanacak invazif girişim hazırlığı ve hazırlanacak malzemeler, hastayı entübe edebilme, balon valf maske ile hastaya oksijen verebilme, infüzyon ve enjektör pompasından verilen ilaçlar, hastanın kardiyopulmoner arrest durumunda yapılması gerekenleri CPR maketinde uygulama, hastanın EKG’sini çekebilme, kişisel koruyucu ekipmanlar, sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atık yönetimi ile ilgili laboratuvar çalışmaları sayesinde bilgi edinebilmektedirler.

Termodinamik Laboratuvarı

Termodinamik Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Termodinamik I-II, Isı Transferi, Bitirme Projesi, Makine Projesi, Akışkanlar Mekaniği I-II gibi derslerin içeriğinde işlenen konulara değinmek, bu konuların pratik hayatta işleyişini gözlemlemek ayrıca yapılan araştırma çalışmaları ile lisans ve lisansüstü düzeyde projelere katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Termodinamik I ve II ve Isı Transferi derslerinde verilen gerekli temel eğitimin uygulamasının yapıldığı bu laboratuvar, farklı tip ısı değiştiricilerinin verimlerinin karşılaştırılması, yeraltı suyu aracılığı ile bir hacmin iklimlendirilmesinin incelenmesi, havanın termodinamik özelliklerinin belirlenmesi, kalorifer peteği veriminin teorik ve deneysel olarak belirlenmesi çalışmalarına olanak sağlanmaktadır.

Laboratuvarda bulunan Kalorifer Peteği Performans Ölçümü Test Düzeneği, ölçüm yapılan laboratuvarın ortam koşulları ve test düzeneğinin mevcudundaki ekipmanlar kullanılarak ayarlanabilen sıcaklık, debi, güç değerleri altında kalorifer peteğinin performansını ve alınan ölçümler sonucunda test düzeneğinin enerji tasarrufunu inceleyecek şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarda bulunan Isı Geri Kazanım Deney Seti, Regeneatif Döner Tekerlekli Tip, Kanatçıklı Su Borulu Tip ve Plakalı Tip Isı Değiştirici çeşitlerinin her deney için ısıtıcı giriş ve çıkışındaki hava özellikleri baz alınarak yapılan verim hesaplarının yapılmasını ve yapılacak deneyler ve projeler için hangi tip ısı değiştiricisi kullanımı gerektiğini belirleyecek ısı değiştirici analizi yapacak şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarda bulunan diğer test ekipmanları ise nemli hava için termodinamik hava özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun hacim klimasında kullanılması gibi araştırmalara ve çalışmalara olanak sağlamaktadır.

Laboratuvar çalışmaları ile yapılan ölçüm, tasarım ve incelemeler sayesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmekte, öğrenim gördükleri sürede lisans ve lisansüstü seviyede araştırma ve projeler yürütmekte, mühendislik hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere daha kısa bir sürede analitik olarak çözüm getirebilme yeteneği kazanmaktadırlar. 

Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Analiz Laboratuvarının amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözüm üretebilecek niteliklere sahip, ekip çalışması yapabilen ve özgüven sahibi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.

Bu laboratuvarda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi verilmektedir. Laboratuvar kazaları ve güvenliği, laboratuvarlarda kullanılacak malzemeler, çözelti hazırlama, manuel kan sayımı, idrar analizleri, spektrofotometrede kan analizleri, ekim yapma, besi yeri hazırlama, basit boyama yapma, bileşik boyama yapma, mikroskop kullanma, kültür yapma, mikolojik analizler yapma, parazitoloji yapma, serolojik analizler yapma, mikobakteriyolojik analizler yapma gibi pek çok laboratuvar uygulaması Tıbbi Analiz Laboratuvarı bünyesinde yapılmaktadır.

VLSI Tasarım Laboratuvarı

VLSI Tasarım Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Sayısal Tasarıma Giriş ve Lab. dersine yönelik olarak sayısal sistem ve mantık devrelerinin tasarımlarını yapmak gibi dersi pekiştirecek laboratuvar uygulamaları yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Temel mantık kapılarının, bütünleşik mantık devrelerinin, toplayıcı, çıkarıcı kodlayıcı ve kod çözücü devrelerin senkron ve asenktron sayıcıların sistem tasarımı VLSI Tararım Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Zemin Mekaniği ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Zemin Mekaniği ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Yapı Malzemesi ve Zemin Mekaniği dersleri ile ilgili deneysel çalışmaları öğrencilere göstermek ve konu ile ilgili çeşitli lisans ve lisansüstü araştırmalar yürütmek amacı ile kurumuştur.