Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

İstanbul Arel Üniversitesi Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Genel Sekreterliğe bağlı birim olarak hizmet vermektedir.

Kurum içinde tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel ve kurum dışında ise gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm öğretim kurumları, üniversiteye giriş sınavı için öğrenci hazırlayan dershaneler, gençlik örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, tüm Türkiye ve diğer ülkelerdeki üniversite duyarlısı kesimler; medya kuruluşları Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının hedef kitlesi ve ilgi alanıdır.

Görev ve Sorumlulukları

  • Üniversiteyi  tanıtıcı katalog, kitap, broşür, bülten ve dergi gibi süreli ve süresiz yayınların çıkartılması için gerekli çalışmaları yapmak, basımını ve dağıtımını sağlamak. Resmi tören ve toplantıların organizasyonunu gerçekleştirmek.
  • Basınla ilgili olarak; yerel ve ulusal yazılı basın ve TV' ler ile ilişki kurarak Haftalık, aylık, yıllık basın bültenlerinin hazırlanmasını sağlamak ve Üniversite ile ilgili haberler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak, tanıtımını yapmak. Üniversitenin basın ile olan her türlü ilişkilerini düzenlemek.
  • Basın haberlerini toplamak, arşiv yapmak, gerektiğinde bir kitapçık haline getirmek. 
  • Üniversitedeki tüm etkinlik ve çalışmaların üniversite içi ve dışındaki kişilere duyurulmasını sağlamak. 
  • Halkla ilişkilerle ilgili olarak; Üniversite bünyesinde gerçekleştirilmek istenen tüm konferans, panel, sempozyum, gezi vb. faaliyetlerin ve toplantıların organizasyonunun yapmak. Bu konuda Üniversitenin bütün birimleri ile işbirliği yaparak bu faaliyetlerin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesini ve duyurulmasını sağlamak. 
  • Üniversiteye gelecek her türlü misafir konuşmacı vb. karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasının sağlamak. Bu konuda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonu ile öğrenci kulüpleri etkinliklerini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak
  • Rektörlük duyuruları vb. bilgilerin panolara asılması ile Genel Sekterliğin onayı ile Üniversite içinde asılacak olan her türlü ilan ve reklamın kontrolünü yapmaktır. 

İstanbul Arel Üniversitesi Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Genel Sekreterliğe bağlı birim olarak hizmet vermektedir.

Kurum içinde tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel ve kurum dışında ise gelecekteki öğrenciler ve aileleri, tüm öğretim kurumları, üniversiteye giriş sınavı için öğrenci hazırlayan dershaneler, gençlik örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, tüm Türkiye ve diğer ülkelerdeki üniversite duyarlısı kesimler; medya kuruluşları Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının hedef kitlesi ve ilgi alanıdır.

Görev ve Sorumlulukları