Engelli Öğrenci Birimi

Ana Sayfa

Engelli Öğrenci Birimi, Rektörlük bünyesinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nuri GÜNER başkanlığında ve sorumluluğunda oluşturulmuştur.

Kurul;

  • Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül BERBER,
  • Tıp Fakültesi Dekanı / MYO Vekil Müdürü Enver DURAN, 
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU,
  • Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Pınar KURT,
  • Vekil Genel Sekreter Egemen GÖZÜKARA,
  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Nuri GÜNER,
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanı Okan ÖZPINAR,
  • Mali İşler Daire Başkanı Hacer KAPLAN,
  • PDR Uygulama ve Araştırma Merkezi Vekil Müdürü Simay Okşan ORAL ’dan oluşturulmuştur.

Kurul’a ayrıca gönüllü öğrencilerden oluşan akran danışmanlar destek verir.