İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haberler

Ayça Ferda KANSU' nun Tez Savunması Hk.


Enstitümüz ''Psikoloji'' Yüksek Lisans Programı 135201129​ numaralı öğrencisi Ayça Ferda KANSU' nun ''Politik Öz Yeterlik ve Yaşam Bağlılığı: Siyasi Parti Teşkilatlarında Görev Alan Bireyler Üzerinde Bir İnceleme'' konulu tezini 08.04.2016 saat 15:30' da Sefaköy Yerleşkesi Öğretim Üyeleri Odasında  savunacaktır.

Tez savunması tüm lisansüstü öğrencilere ve öğretim elemanlarına açık olarak yapılacaktır.

Adı geçen öğrenciye tez savunmasında başarılar dileriz.


Son Güncelleme: 07-04-2016
Geri