İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haberler

ERASMUS HK.


2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döenemi (YEDEK) ve 2017-2018 Akademik Yılı (Güz-Bahar) için Erasmus+ Program kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru ve İngilizce dil sınav kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri:
1- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2.50/4.00 ağırlıklı ders ortalamasına sahip olmak (Birinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilir ancak sıralamaya ilk dönem sonu not ortalamalarıyla gireceklerdir),
2- Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması %50, yabancı dil bilgisi %50 etki edecektir,
3- Üniversitenin tüm bölümlerindeki öğrenciler başvurabilirler, her bölüm için sıralamalar hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenir,
4- Son Başvuru Günü: Öğrenciler, 4 Kasım 2016 Cuma günü saat 17:00' a kadar başvurularını Üniversitemizin web sitesinde, Erasmus+ sayfasında online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Online başvuruda, web sayfamızdaki form doldurulmalı (resimli) ve en son ''Öğrenim Belgesi'' eklenmelidir.


İngilizce Dil Sınav Kriterleri:
1-
İngilizce Dil Sınavı 5 Kasım 2016 Cumartesi günü saat 10.00' da Sefaköy Yerleşkesi' nde yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir.
2- İngilizce Dil Sınavı Üniversitemizin Yabancı Dil Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından yapılır.
3- İngilizce dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak metot tüm öğrenciler için aynıdır. (Diğer sınav belgeleri geçerli değildir)
4- İngilizce Dil Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilmesi durumunda konuşma düzeyinin ağırlığı en fazla 25' tir ve toplam başarı notuna etkisi en fazla yüzde 12.5' tir.

Daha fazla bilgi için: http://erasmus-plus.arel.edu.tr/tr


Son Güncelleme: 21-10-2016
Geri