Etik Kurul

Başvuru

Başvuru Formu

  • Etik kurulun görev alanındaki konular ve değerlendirilecek dosyalar rektör tarafından Etik Kurula havale edilir. Ayrıca, yönerge kapsamında, Etik Kurul Sekretaryası ve eş zamanlı Fakülte Dekanlık/Yüksekokul Müdürlükleri aracılığıyla Etik Kurula ferdi başvuru yapılabilir. Başvuranın kimlik bilgileri Etik Kurul üyeleri dışında gizli tutulur.
  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir.
  • Katılımcılara yönelik hazırlanmış bilgilendirilmiş onam formları, başvuru formuna eklenmelidir.
  • Araştırmada kullanılması planlanan tüm anketler, ölçekler, mülakat soruları gibi belgeler başvuru formuna eklenmelidir.

 

Başvuru Takvimi

Aylar Son Başvuru Tarihi
Nisan 10 Nisan 2019 Çarşamba
Mayıs 8 Mayıs 2019 Çarşamba
Haziran  12 Haziran 2019 Çarşamba
Temmuz 10 Temmuz 2019 Çarşamba
Ağustos 21 Ağustos 2019 Çarşamba
Eylül 18 Eylül 2019 Çarşamba
Ekim 16 Ekim 2019 Çarşamba
Kasım 13 Kasım 2019 Çarşamba
Aralık 11 Aralık 2019 Çarşamba

 

Başvuru ve Yazışma Adresi

Tüliz YILDIRIM
İstanbul Arel Üniversitesi
Tepekent / Büyükçekmece

Telefon
0850 850 2735 - 1289

Faks
0212 860 04 81

E-Mail
tulizyildirim@arel.edu.tr